Inschrijven

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

Gegevens van de werkgever

Gegevens van de deelnemer

Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

JoJo-onderhoudsmedewerkers

JoJo-onderhoudsmedewerkers Introductiecursus voor jojo-onderhoudsmedewerkers

Inhoud Datum en locatie

Tijdens deze voormiddag krijg je als JoJo-onderhoudsmedewerker een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Er wordt stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook gaan we in op de opleidingen die jullie volgen of de opleidingsmogelijkheden die er zijn. Deze vorming biedt je bovendien de kans om ervaringen uit te wisselen met andere onderhoudsmedewerkers en al je vragen over het project te stellen.

Het is verplicht voor elke JoJo-onderhoudsmedewerker om deze vorming één keer te volgen.

Inschrijven? Klik  links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen!

Opgelet: maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20!

Waar? Brussel
Wanneer? 18 oktober 2017
Uur? 9h tot 12h30

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4B27)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
Fax 02/553.89.75
http://www.agodi.be/jojo-project

Verantwoordelijken

Marlies De Witte (marlies.dewitte@ond.vlaanderen.be
Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)
Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kunt u contact opnemen met:

jojo@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 2M08)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
Fax 02/553.89.75
http://www.agodi.be/jojo-project

Coördinatoren:

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)
Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)