Inschrijven

Infosessies Decreet Rechtspositie Basiseducatie

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Werk je in een centrum voor basiseducatie?

Het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs,

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) nodigen je uit op een

infosessie over het Decreet Rechtspositie Basiseducatie dat op 1 januari 2018 in werking

treedt.

Kom zeker eens langs zodat je goed geïnformeerd bent over het nieuwe onderwijsstatuut voor

de sector. Bij de totstandkoming van deze nieuwe rechtpositieregeling is de eigenheid van de

sector steeds voor ogen gehouden en hebben we samen met de sociale partners getracht naar

een eenvoudig statuut.

De sessies gaan op verschillende locaties door waarbij je de keuze hebt tussen het volgen van

een sessie in de voor– of de namiddag.

Praktische informatie

Datum en uur

De infosessies vinden plaats op:

- Dinsdag 10 oktober 2017 in de provincie Limburg

- Woensdag 11 oktober 2017 in de provincie West-Vlaanderen

- Maandag 16 oktober 2017 in de provincie Antwerpen

- Woensdag 18 oktober 2017 in de provincie Oost-Vlaanderen

- Vrijdag 20 oktober 2017 in de provincie Vlaams-Brabant

De infosessie gaat door in de voormiddag en wordt herhaald in de namiddag. 

In de voormiddag starten we om 9.30u en eindigen we om 12u.

In de namiddag starten we om 13.30u en sluiten we af om 16u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Locatie + Bereikbaarheid

De infosessies vinden plaats in :

 Limburg: 10/10/2017 

Vlaams Administratief Centrum Hasselt Koningin Astridlaan 50 bus 6 3500 Hasselt

 West-Vlaanderen: 11/10/2017 

Katholieke Hogeschool VIVES | Algemene diensten

Xaverianenstraat 10 | 8200 BRUGGE (Sint-Michiels)

 Antwerpen: 16/10/2017 

De Stroming Nationalestraat 111 2000 Antwerpen - België

 Oost-Vlaanderen: 18/10 

VAC GENT, Koningin Maria Hendrikaplein 70 -9000 Gent

 Vlaams-Brabant: 20/10 

Administratief Centrum (VAC) ("Dirk Bouts-gebouw"): Diestsepoort 6 bus 101 3000 Leuven

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum capaciteit zaal. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 19 oktober en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

Programma

VOORMIDDAG
9u Onthaal met koffie
9u30 Start infosessie
12u Einde infosessie
NAMIDDAG
13u Onthaal met koffie
13u30 Start infosessie
16u Einde infosessie

Je kan de presentatie al bekijken/downloaden onder de rubriek voor andere personeelsleden.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Hilde Lesage, hilde.lesage@ond.vlaanderen.be 

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke. Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be 

Contact

Heb je een vraag over de inhoud van de infosessie? Stel ze aan Sandrine Killemaes

Heb je een praktische vraag? Stel ze aan onderwijsevenementen@vlaanderen.be