Inschrijven

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Er zijn geen beschikbare plaatsen meer.

Startpagina

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs.

De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:

- module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
- module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
- module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
- module 4 inoefenen van luistertechnieken
- module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

Om te voldoen aan de bepalingen van de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, dient u deze vijf opleidingsdagen te volgen.

U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

Aantal deelnemers per sessie is 20, maximum één persoon per centrum of school.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, betekent inschrijven ook engageren. Indien u toch verhinderd bent gelieve u uit te schrijven via de link in de bevestigingsmail.

De opleiding is niet bestemd voor personen die volgens de federale welzijnswetgeving de functie van vertrouwenspersoon niet kunnen uitoefenen. Uitgesloten zijn:

• de werkgever- of werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk (of andere lokale onderhandelingscomités);
• de kandidaten voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
• de vakbondsafgevaardigden;
• het leidinggevend personeel;
• de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Praktische informatie

Datum en uur

Een opleiding bestaat uit telkens vijf dagen, telkens van 9u30 tot 16u00.

Groep 1:
Module 1 op maandag 24/09/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 2 op maandag 15/10/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 3 op dinsdag 20/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 4 op donderdag 29/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 5 op maandag 10/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03

Groep 2:
Module 1 op woensdag 26/09/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 2 op maandag 15/10/2018, Consciencegebouw, lokaal 1A04
Module 3 op maandag 26/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 4 op dinsdag 04/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 5 op maandag 10/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 3:
Module 1 op maandag 01/10/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 2 op maandag 22/10/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 3 op dinsdag 27/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 4 op donderdag 06/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 5 op donderdag 13/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03

Groep 4:
Module 1 op donderdag 04/10/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 2 op maandag 12/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03
Module 3 op dinsdag 27/11/2018, Consciencegebouw, lokaal 1A04
Module 4 op donderdag 06/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 1A04
Module 5 op maandag 17/12/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03

De volgorde van de modules 2 t.e.m. 5 kan eventueel worden aangepast, afhankelijk van de aanpak van de opleider.

Locatie

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Bereikbaarheid

Met de auto 

Als u uit het stadscentrum of van de Brusselse kleine ring komt.
Men neemt rechts de uitrit van de tunnels Rogier of Sainctelette en neemt dan aan een rotonde links de Koning Albert II-laan richting Noordstation. Het Consciencegebouw ligt langs de rechterkant, voorafgaand de Belgacom-toren.

Als u uit het noorden van Brussel komt (A12, E19, Vilvoorde,...).
Men volgt na de Van Praet-brug het kanaal, aan de linkerzijde. Op de Willebroekkaai neemt men links de Simon Bolivarlaan tot aan de rotonde voor het Noordstation. Vervolgens neemt men rechts richting centrum. Het Consciencegebouw ligt links aan de overzijde van de Koning Albert II laan. Men kan op de Koning Albert II laan rondrijden tot aan het Consciencegebouw.

Met openbaar vervoer 

Het Consciencegebouw is vlakbij het Noordstation : te voet 5 minuten. Men kan naar Brussel Noord reizen met de trein of de tram- en buslijnen van MIVB of De Lijn. Men verlaat het Noordstation via de hoofdingang, richting Simon Bolivarlaan. Voor de rotonde neemt men naar links de Koning Albert II-laan richting Belgacom-toren. Het Consciencegebouw ligt even over de Belgacomtoren aan het nummer 15.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. De vraag naar de gratis opleidingen is immers heel groot. 

Programma

Groep 1:

Datum Uur Onderwerp Lokaal
24 september 2018 9u30-16u00 De wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren

Lokaal 0G03
Consciencegebouw

15 oktober 2018 9u30-16u00 Verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties  Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
20 november 2018 9u30-16u00 Inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties  Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
29 november 2018 9u30-16u00 Inoefenen van luistertechnieken Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
10 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van conflictbemiddeling Lokaal 0G03 
Consciencegebouw

Groep 2:

Datum Uur Onderwerp Lokaal
26 september 2018 9u30-16u00 De wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren Lokaal 0G03
Consciencegebouw
15 oktober 2018 9u30-16u00 Verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties  Lokaal 1A04 Consciencegebouw
26 november 2018 9u30-16u00 Inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
4 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van luistertechnieken Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
10 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van conflictbemiddeling  Lokaal 1A04 
Consciencegebouw

Groep 3:

Datum Uur Onderwerp Lokaal
1 oktober 2018 9u30-16u00 De wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
22 oktober 2018 9u30-16u00 Verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties  Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
27 november 2018 9u30-16u00 Inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
6 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van luistertechnieken Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
13 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van conflictbemiddeling Lokaal 0G03
Consciencegebouw

Groep 4:

Datum Uur Onderwerp Lokaal
4 oktober 2018 9u30-16u00 De wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
12 november 2018 9u30-16u00 Verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties Lokaal 0G03 
Consciencegebouw
27 november 2018 9u30-16u00 Inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties  Lokaal 1A04 
Consciencegebouw
6 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van luistertechnieken Lokaal 1A04 
Consciencegebouw
17 december 2018 9u30-16u00 Inoefenen van conflictbemiddeling Lokaal 0G03 
Consciencegebouw

De modules beginnen om 9u30 en eindigen om 16u00. 

Tijdens de middagpauze is er geen broodjesmaaltijd voorzien, wel koffie/water en spuitwater.
De deelnemers kunnen tijdens de vrije middagpauze een broodje/maaltijd kopen in het restaurant van het Hendrik Consciencegebouw of zelf hun lunch meebrengen.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15 3c
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de “Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs” kan u contact opnemen met:

Marleen De Plancke
marleen.deplancke@ond.vlaanderen.be