Inschrijven

Duaal leren staat volop in de steigers!

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Middagpauze

Privacy


Startpagina

Duaal leren staat volop in de steigers!

Sinds schooljaar 2016-2017 organiseren 34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen telkens 1 van 7 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kwamen daar nog 14 studierichtingen bij in 103 scholen en Syntra lesplaatsen. 

Wat hebben we tot nu toe geleerd over deze ervaringen? Wat zijn hulpmiddelen om duaal leren nog verder te verbeteren? Wat weten we over leren op de lesplaats én de werkplek? 

Al deze vragen komen aan bod in een studiedag georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming op dinsdag 27 februari 2018. Alle recente afgelopen en nog lopende onderzoek zullen worden voorgesteld. In zes workshops zullen nuttige tools en inzichten aangereikt worden om duaal leren nog verder te verdiepen en te verbeteren. 

Graag nodigen we u uit om hier een actieve rol te vervullen!

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 27/02/2018, van 9u30 tot 16u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88

1000 Brussel 

België

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers.  Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 21/02/2018 12u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

De studiedag bestaat uit een plenair gedeelte en workshops.

Naast algemene inzichten worden enkele specifieke onderzoeksresultaten omtrent de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt toegelicht. In zes workshops zullen nuttige tools en inzichten aangereikt worden om duaal leren nog verder te verdiepen en te verbeteren.

Aan de slag met arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

 

Binnen duaal leren dienen leerlingen op een bepaald moment in het onderwijstraject competenties op een werkplek te verwerven. Maar zijn leerlingen daar arbeidsrijpheid/arbeidsbereidheid voor? Om dit te weten verzamelden onderzoekers concrete methodieken en instrumenten die een rol kunnen spelen in de screening van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid. Ze worden ‘gemapt’ tegen de achtergrond van de dimensies van arbeidsrijpheid en –bereidheid en tegen de kwaliteitsvoorwaarden voor screening.

 

Organisatoren: Jetje De Groof en Piet Vandenbossche

Aan de slag met loopbaandenken

 

De VDAB organiseert gratis trainingssessies voor onderwijsprofessionals om laatstejaarsstudenten te helpen  de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.

“Wat wil ik, wat kan ik, waar kan ik werken, wie kan me helpen en hoe pak ik het aan?  Dat zijn de vijf loopbaanvragen waarmee je aan de slag gaat. Je leert hoe dit theoretisch kader jou en je leerlingen kan ondersteunen. Aan de hand van de loopbaanvragen krijgen je leerlingen meer zelfinzicht en wordt het gemakkelijker om een juiste studie te kiezen.”

 

Organisatoren: Liesbeth Alen

Kickstart

 

Kickstart je toekomst! biedt jongeren een persoonlijk coachingsplan en geeft hun begeleiders werkbare instrumenten om jongeren op gepaste wijze te coachen in voorbereiding op hun eerste werkervaringen. De Kickstart-tools kan je inzetten in het  onderwijs, het werkveld en bij de screening en de begeleiding van duaal leren.

 

Organisatoren: Jan Reymenants

Getuigenissen van proeftuinscholen met focus op arbeidsrijpheid en -bereidheid

Vanaf 2016-2017 ging “Schoolbank op de werkplek van start”, proefprojecten met als doel studierichtingen duaal uit te bouwen. In deze workshop komen drie getuigenissen aan bod.

 

Getuigenissen:

-         Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

-         Sint Augustinus Bree

-         HIVSET Turnhout

SONO onderzoekslijn 1.7 – De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt

 

In het in 2016 opgerichte nieuwe Steunpunt voor Onderwijsonderzoek is een onderzoekslijn gereserveerd voor de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Naast een gedetailleerde en actuele evaluatie van de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt in Vlaanderen zal tussen 2017 en 2020 werk gemaakt worden van:

-          - een evaluatie van de causale impact van beroepsgericht onderwijs, stages en STEM-opleidingen op de doorstroom in en de succesvolle uitstroom uit het onderwijs,

          -  een evaluatie van de korte- en lange-termijn leereffecten van werkplekleren en beroepsgericht onderwijs en

         -   een ex ante evaluatie van de veralgemening van duaal leren in het initieel arbeidsmarktgeoriënteerd onderwijs in Vlaanderen

 

Organisatoren: Dieter Verhaest en Kathleen De Rick

Leerloopbanen van de toekomst en ‘Architect van mijn eigen succesvolle loopbaan’

Het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg ontwikkelde een handzame vragenset voor leerkrachten, trajectbegeleiders en mentoren die met jongeren willen praten over hun (professionele) toekomst. De vragen stimuleren jongeren om na te denken over hun leerloopbaan en om het heft in eigen handen te nemen.

We presenteren de brede waaier van verrassende en inspirerende invalshoeken in de vragenset. We staan stil bij de mogelijkheden en de effecten van individuele en klassikale leerloopbaangesprekken, en overlopen op welke manier we de krachten bundelen met de onderwijspartners om deze tool optimaal te laten renderen.

 

Organisatoren: Magda Vanmontfort, Kristien Kerkhofs en Hilde Cuppens


Gelieve bij de inschrijving een keuze te maken uit deze zes workshops. Het aantal plaatsen is beperkt!

Inschrijving en koffie Van 9u tot 10u Koffie
Plenair: kader en panelgesprek Van 10u tot 11u30
Plenair: nieuw decreet & tools Van 11u40 tot 12u
Middag (lunch) Van 12u tot 13u Broodjeslunch en koffie
Plenair: lopend onderzoek Van 13u tot 15u
Workshops (simultaan) Van 15u tot 16u

1. Aan de slag met screeningsinstrumenten uit het onderzoek (ook internationale voorbeelden)
2. Aan de slag met loopbaandenken
3. Kickstart
4. Getuigenissen van proeftuinscholen
5. SONO onderzoekslijn 1.7 - De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt
6. Leerloopbanen van de toekomst en 'architect van mijn eigen loopbaan' 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Voor praktische vragen kan u terecht bij sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be  

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be