Aanspreekpunt lokale politie voor je school

De werkwijze tussen politiezone 5344 (Brussel Noord) en de scholen van de politiezone.

Na de aanslagen op Charlie Hebdo in januari 2015, heeft onze dienst overlegassistenten contact opgenomen met alle secundaire scholen binnen onze politiezone. Een aangepaste COPPRA-sessie werd aangeboden aan alle directies, opvoeders en leerkrachten. Tijdens deze sessie werd eveneens uitgelegd wat de dienst voor hun kan betekenen en wat zij kunnen verwachten. Eveneens de verwachtingen van de politie naar de scholen toe werd toegelicht. Het gsmnummer van de dienst (24/24u bereikbaar) werd meegedeeld. Na de secundaire scholen werden ook de basisscholen uitgenodigd.

De dienst overlegassistenten is referentiedienst binnen de politie voor alle scholen, zowel kleuter-, basis- als secundaire scholen. Wanneer er zich een probleem binnen of buiten de schoolmuren voordoet, kunnen de directies beroep doen op de overlegassistenten. Zij zullen, indien nodig, de problematiek oriƫnteren naar de bevoegde dienst (verkeersdienst, jeugddienst, cel radicalisme,...), vragen feedback en zullen deze feedback dan ook doorgeven aan de scholen. Indien nodig, worden er acties of projecten georganiseerd door de overlegassistenten in samenwerking met de andere bevoegde dienst.

Wanneer men specifiek spreekt over radicalisme, staat de dienst in nauw contact met de cel radicalisme van de politiezone. Wanneer scholen de dienst contacteren omwille van een (eventuele) radicalisering van een jongere, wordt dit ook door de dienst gemeld aan de cel radicalisme, zonder de bron van de informatie te geven. Zij zullen dit verder onderzoeken op gerechtelijk niveau. Ondertussen blijft de dienst overlegassistenten in contact met de school en kijken ze samen met de directie/leerkrachten op welke manier en door wie hier kan en/of moet op ingespeeld worden.

De dienst overlegassistenten werkt zowel op pro-actieve als op reactieve wijze samen met de verschillende scholen op de politiezone.

Contactinformatie opzoeken

Je bent medewerker in een school en je wil contactgegevens opzoeken:

Opzoeken

Beheer politiezone

Je bent medewerker van de lokale politie en je wil de gegevens van een politiezone aanpassen:

Aanpassen

Goede praktijken

Enkele goede praktijken die inspirerend kunnen werken: