Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

Afkortingen

AND
Andere bekwaamheidsbewijzen
ASBO
Aanvullend secundair beroepsonderwijs
ASBS
Aanvullend secundaire beroepsschool
ASO
Algemeen secundair onderwijs
ASV
Algemene en sociale vorming
AV
Algemeen vak
BGV
Beroepsgerichte vorming
BO
Buitengewoon onderwijs
BPB
Bewijs van pedagogische bekwaamheid
BSO
Beroepssecundair onderwijs
BuSO
Buitengewoon secundair onderwijs
CICB
Centraal Israëlitisch Consistorie van België
EMB
Executieve van de Moslims in België
GHSO
Geaggregeerde hoger secundair onderwijs
GLSO
Geaggregeerde lager secundair onderwijs
GO
Gewoon onderwijs
GPL
Getuigschrift pedagogische leergangen
GVO
Geaggregeerde voor het onderwijs
GVSO-groep 1
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1
HKO
Hoger kunstonderwijs
HOKT
Hoger onderwijs van het korte type
HOLT
Hoger onderwijs van het lange type
HSBO
Hoger secundair beroepsonderwijs
HSBS
Hoger secundaire beroepsschool
HSKO
Hoger secundair kunstonderwijs
HSO
Hoger secundair onderwijs
HSTO
Hoger secundair technisch onderwijs
HSTS
Hoger secundair technische school
KSO
Kunstsecundair onderwijs
KV
Kunstvak
LSBO
Lager secundair beroepsonderwijs
LSTO
Lager secundair technisch onderwijs
NE
Nuttige ervaring
OE
Opleidingseenheid
OV
Opleidingsvorm
PBA
Professioneel gerichte bachelor
PV
Praktisch vak
TSO
Technisch secundair onderwijs
TV
Technisch vak
UOE
Uitgediepte opleidingseenheid
VE
Vereiste bekwaamheidsbewijzen
VL
Volledig leerplan
VO
Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen
WSC
Weddenschaalcode