Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

Hoe zoeken?

Je kan in 2 richtingen zoeken:

 • Van ambt, vak, opleiding of module naar diploma

  Je kan per ambt of vak en voor het secundair volwassenenonderwijs ook per opleiding of module nagaan of je een vereist, voldoende geacht of ander bekwaamheidsbewijs hebt.

  Klik op de link ‘van ambt/vak/opleiding/module naar diploma’ en klik dan het gewenste ambt of vak of de gewenste opleiding of module aan.
   
 • Van diploma naar ambt, vak, opleiding of module

Je kan ook vertrekken vanuit je bekwaamheidsbewijs en opzoeken voor welke ambten, vakken, opleidingen of modules je in aanmerking komt.

Vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE)

Bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) vind je:

 • Ofwel je titel of graad (zoals master, licentiaat, onderwijzer, kleuteronderwijzer)
 • Ofwel het niveau van je studiebewijs (zoals hso, hokt, bachelor (PBA) ...)
 • + de gevolgde specialiteit (zoals kinderzorg, sociaal werk, wiskunde, elektriciteit ...) 
 • + eventueel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
 • + eventueel het aantal jaren vereiste nuttige ervaring

Wil je weten voor welke ambten, vakken, opleidingen of modules je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt?

Zoek ‘van diploma naar ambt/vak’ of bij het secundair volwassenenonderwijs ook ‘van diploma naar module’ onder je specifiek diploma.
Bijvoorbeeld:

 • Master in de psychologie
 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Licentiaat geschiedenis + BPB
 • Hokt mechanica + BPB
 • Hsto elektriciteit + BPB + 3 jaar nuttige ervaring
 • GVSO-groep 1 Frans ...

Als je een masteropleiding in het studiegebied taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde volgde, vind je je onderwijsbevoegdheid het best terug door te zoeken op de taal of talen die je als hoofdtaal gevolgd hebt (zie extra informatie, punt 3). Vul die taal in (bij ‘van diploma naar vak’) en selecteer het diploma waarover je beschikt. Vul daarna ook de term ‘betrokken taal’ in voor een volledig resultaat.

Extra informatie

 1. Bij de diploma’s van GVSO-groep 1 en bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs wordt de onderwijsbevoegdheid bepaald per onderwijsvak dat je in je opleiding gevolgd hebt. Om je volledige bevoegdheid te kennen, moet je daarom afzondelijk zoeken voor elk onderwijsvak dat je volgde.
   
 2. Bij een aantal ambten (zoals directeur of zorgcoördinator) zijn de studiebewijzen gegroepeerd volgens het studieniveau (zoals ten minste master + BPB).
   
 3. Om te weten of je een taal als hoofdtaal volgde, check of dat op je diplomasupplement staat. Is dat niet zo, dan kan je het aantonen met een attest van je instelling voor hoger onderwijs.

Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO)

Basisonderwijs

Bij de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) vind je in het basisonderwijs:

 • Ofwel je titel of graad (zoals licentiaat, onderwijzer, kleuteronderwijzer)
 • Ofwel het niveau van je studiebewijs (zoals hsto, hokt, bachelor (PBA) ...)
 • + eventueel de gevolgde specialiteit (zoals kinderzorg, sociaal werk, verpleging …)
 • + eventueel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)

Secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

Bij de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs vind je meestal geen individuele diploma’s.

De studiebewijzen zijn gegroepeerd volgens het niveau, zonder vermelding van de specialiteit.

Zo vind je in de rubriek ‘van diploma naar vak’ of in het secundair volwassenenonderwijs bij ‘van diploma naar opleiding of module’ bijvoorbeeld:

 • Ten minste master + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een opleiding van 2 cycli: licentiaat, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, master.
 • Hokt + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een opleiding van 1cyclus.
 • Ten minste bachelor + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een basisopleiding van 1 cyclus, diploma’s van het hoger kunstonderwijs van de 2de graad, diploma’s van licentiaat, burgerlijk ingenieurs, gegradueerden, professioneel gerichte bachelors, academisch gerichte bachelors, masters …
 • Bachelor + BPB. Dat omvat alleen diploma's van professioneel of academisch gerichte bachelor.
 • Lsbo + BPB + 6 jaar nuttige ervaring. Dat omvat studiebewijzen van het lager secundair onderwijs of van de 2de graad van het beroepssecundair onderwijs.

Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

Bij de ‘andere’ bekwaamheidsbewijzen (AND) vind je ook zowel diploma’s gegroepeerd volgens de soort en het niveau (zoals lsto, ten minste hso, ten minste bachelor …) als individuele diploma's.

Zolang je geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs behaald hebt, kan je alleen met een ander bekwaamheidsbewijs lesgeven.

Opgelet: eenzelfde diploma kan onder verschillende benamingen voorkomen. Het diploma van licentiaat bijvoorbeeld vind je terug als licentiaat, ten minste hso, ten minste bachelor, ten minste master …