Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

Hoe zoeken?

Je kan in 2 richtingen zoeken:

 • Van ambt, vak, opleiding of module naar diploma

  Je kan per ambt of vak en voor het secundair volwassenenonderwijs ook per opleiding of module nagaan of je een vereist, voldoende geacht of ander bekwaamheidsbewijs hebt.

  Klik op de link ‘van ambt/vak/opleiding/module naar diploma’ en klik dan het gewenste ambt of vak of de gewenste opleiding of module aan.
   
 • Van diploma naar ambt, vak, opleiding of module

  Je kan ook vertrekken vanuit je bekwaamheidsbewijs en opzoeken voor welke ambten, vakken, opleidingen of modules je in aanmerking komt.

Vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE)

Bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) vind je:

 • Ofwel je titel of graad (zoals master, licentiaat, onderwijzer, kleuteronderwijzer)
 • Ofwel het niveau van je studiebewijs (zoals HSTO, HOKT, bachelor (PBA), educatief graduaat in het secundair onderwijs.)
 • + de gevolgde specialiteit (zoals kinderzorg, sociaal werk, wiskunde, elektriciteit ...) 
 • + eventueel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
 • + eventueel het aantal jaren vereiste nuttige ervaring

Wil je weten voor welke ambten, vakken, opleidingen of modules je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt?

Zoek ‘van diploma naar ambt/vak’ of bij het secundair volwassenenonderwijs ook ‘van diploma naar module’ onder je specifiek diploma.
Bijvoorbeeld:

 • Master in de psychologie
 • Educatieve master vakdidactiek wiskunde
 • Educatieve master algemene vakdidactiek muziek
 • Educatieve master specifieke vakdidactiek muziek creatie, specialisatie compositie
 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Licentiaat geschiedenis + BPB
 • Hokt mechanica + BPB
 • Hsto elektriciteit + BPB + 3 jaar nuttige ervaring
 • GVSO-groep 1 Frans, educatieve bachelor in het secundair onderwijs Nederlands
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs bouw

Specifiek voor masteropleidingen in het studiegebied taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde

Je vindt je onderwijsbevoegdheid het best terug door te zoeken op de taal of talen die je gevolgd hebt:

 • als "vakdidactiek" als je beschikt over een diploma van educatieve masteropleiding (bv. educatieve master vakdidactiek Nederlands)
 • als "hoofdtaal als je beschikt over een overig basisdiploma. Vul die taal in (bij ‘van diploma naar vak’) en selecteer het diploma waarover je beschikt. Vul daarna ook de term ‘betrokken taal’ in voor een volledig resultaat. Om te weten of je een taal als ‘hoofdtaal’ volgde, check je of dat op je diplomasupplement staat. Is dat niet zo, dan kan je het aantonen met een attest van je instelling voor hoger onderwijs.

In het secundair onderwijs, specifiek voor houders van diploma van master die ook beschikken over een diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs: als het masterdiploma uitgereikt is na het academiejaar 2022-2023 beschik je voor algemene vakken (en de gelijknamige toegepaste technisch/praktische vakken) in de derde graad ASO-TSO-KSO over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Om te beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs, moet je beschikken over een diploma van educatieve master (in de gevraagde vakdidactiek).

Specifiek voor de educatieve masters in de kunsten:

Je vindt je onderwijsbevoegdheid terug door de verschillende vakdidactieken die je gevolgd hebt naast elkaar te leggen. Zo heb je meestal niet alleen de domeinoverschrijdende vakdidactiek en een algemene vakdidactiek gevolgd, maar ook één of meerdere specifieke vakdidactieken. Bijvoorbeeld: wie binnen de educatieve master de specialisatie zang gevolgd heeft, zal kunnen zoeken op

 • domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten;
 • algemene vakdidactiek muziek;
 • specifieke vakdidactiek muziek, groepsmusiceren, specialisatie zang;
 • specifieke vakdidactiek muziek, instrument/zang voor het desbetreffend instrument;
 • specifieke vakdidactiek muziek, instrument/zang: zang.

Specifiek voor de diploma’s van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, educatieve bachelor in het secundair onderwijs en GVSO-groep 1

Bij de diploma’s van GVSO-groep 1, bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs en educatieve bachelor in het secundair onderwijs wordt de onderwijsbevoegdheid bepaald per onderwijsvak dat je in je opleiding gevolgd hebt. Om je volledige bevoegdheid te kennen, moet je daarom afzonderlijk zoeken voor elk onderwijsvak dat je volgde.

Ook bij het educatief graduaat in het secundair onderwijs zoek je eveneens het gevolgde onderwijsvak op

Extra informatie

 1. Bij een aantal ambten (zoals directeur of zorgcoördinator) zijn de studiebewijzen gegroepeerd volgens het studieniveau (zoals ten minste master + BPB).
   

Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO)

Basisonderwijs

Bij de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) vind je in het basisonderwijs:

 • Ofwel je titel of graad (zoals licentiaat, onderwijzer, kleuteronderwijzer)
 • Ofwel het niveau van je studiebewijs (zoals hsto, hokt, bachelor (PBA) ...)
 • + eventueel de gevolgde specialiteit (zoals kinderzorg, sociaal werk, verpleging …)
 • + eventueel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)

Secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

Bij de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs vind je meestal geen individuele diploma’s.

De studiebewijzen zijn gegroepeerd volgens het niveau, zonder vermelding van de specialiteit.

Zo vind je in de rubriek ‘van diploma naar vak’ of in het secundair volwassenenonderwijs bij ‘van diploma naar opleiding of module’ bijvoorbeeld:

 • Ten minste master + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een opleiding van 2 cycli: licentiaat, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, master.
 • Hokt + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een opleiding van 1cyclus.
 • Ten minste bachelor + BPB. Dat omvat alle diploma’s van een basisopleiding van 1 cyclus, diploma’s van het hoger kunstonderwijs van de 2de graad, diploma’s van licentiaat, burgerlijk ingenieurs, gegradueerden, professioneel gerichte bachelors, academisch gerichte bachelors, masters …
 • Bachelor + BPB. Dat omvat alleen diploma's van professioneel of academisch gerichte bachelor.
 • Lsbo + BPB + 6 jaar nuttige ervaring. Dat omvat studiebewijzen van het lager secundair onderwijs of van de 2de graad van het beroepssecundair onderwijs.

Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

Bij de ‘andere’ bekwaamheidsbewijzen (AND) vind je ook zowel diploma’s gegroepeerd volgens de soort en het niveau (zoals lsto, ten minste hso, ten minste bachelor …) als individuele diploma's.

Zolang je geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs behaald hebt, kan je alleen met een ander bekwaamheidsbewijs lesgeven.

Opgelet: eenzelfde diploma kan onder verschillende benamingen voorkomen. Het diploma van licentiaat bijvoorbeeld vind je terug als licentiaat, ten minste hso, ten minste bachelor, ten minste master …