Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

Info voor studenten van de lerarenopleiding

Master + BPB: regeling algemene vakken (AV) en toegepaste vakken 3de graad aso-tso-kso.

  • als je diploma van (niet-educatieve) master na het academiejaar 2022-2023 uitgereikt is, moet je voor het pedagogisch bekwaamheidsbewijs een educatieve master volgen om een vereist bekwaamheidsbewijs te hebben voor algemene vakken en de toegepaste technische en praktische vakken in de derde graad ASO-TSO-KSO. Een educatieve bachelor in het secundair onderwijs is dan (in combinatie met het diploma van master) een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

    Voorbeeld: wie beschikt over een diploma van master in de wiskunde, uitgereikt vanaf het academiejaar 2023-2024, moet om te beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak wiskunde in de derde graad ASO-TSO-KSO een educatieve master met vakdidactiek wiskunde volgen (ssc 501). Wie een diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs bezit, heeft voor algemene vakken in de derde graad ASO-TSO-KSO een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (ssc 501).

  • als je diploma van (niet-educatieve) master (of licentiaat, …) voor of in het academiejaar 2022-2023 uitgereikt is en je behaalt als pedagogisch bekwaamheidsbewijs een educatieve master, beschik je ook over een vereist bekwaamheidsbewijs voor algemene vakken en de gelijknamige toegepaste technische en praktische vakken in de derde graad ASO-TSO-KSO.
    Ook met een educatieve bachelor in het secundair onderwijs beschik je dan (in combinatie met het diploma van master) over een vereist bekwaamheidsbewijs.

    Voorbeeld: Wie beschikt over een diploma van master in de wiskunde, dat uitgereikt is in 2010, en als bewijs van pedagogische bekwaamheid een diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs bezit, heeft voor het algemeen vak wiskunde in de derde graad ASO-TSO-KSO een vereist bekwaamheidsbewijs (ssc 501).

Ter info: