Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

in de godsdienstvakken

De gegevens op deze pagina zijn geldig vanaf 1/09/2024.

Van vak naar diploma

Je wil les geven in een bepaald vak en je wil weten welke diploma's daarvoor in aanmerking komen.

Selecteer een vak

of ga naar de lijst met vakken

Van diploma naar vak

Je hebt je diploma behaald en je wil weten in welke vakken je kan lesgeven.

Selecteer een diploma

of ga naar de lijst met diploma's

Opgelet!

Om een volledig beeld te krijgen van alle tewerkstellingsmogelijkheden die uw diploma biedt voor een opdracht in het onderwijs, moet je meerdere zoekopdrachten uitvoeren.
Ieder diploma behoort tot een groep van diploma’s. Zo behoort elk licentiaatsdiploma aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid ook tot de algemene verzamelbenamingen "ten minste master+ BPB" en "ten minste bachelor + BPB". Dit betekent dat je dus ook toegang hebt tot alle ambten waarvoor deze verzamelbenamingen als bekwaamheidsbewijs gelden.
Meer informatie in de handleiding.
Vergeet ook niet na te gaan of je - op basis van je competenties en in overleg met jouw directie - via de verzamelbenamingen binnen het stelsel van de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) in aanmerking komt voor een opdracht. Dat kan via een zoekopdracht vanuit het ‘ambt’, ‘vak’, ‘opleiding’ en/of ‘module’.