Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen

in het volwassenenonderwijs

De gegevens op deze pagina zijn geldig vanaf 1/09/2019. Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen geldig van 1/09/2018 tot 31/08/2019.

Van module naar diploma

Je wil les geven in een bepaald module en je wil weten welke diploma's daarvoor in aanmerking komen.

Selecteer een module

of ga naar de lijst met modules

Van opleiding naar diploma

Je wil les geven in een bepaald opleiding en je wil weten welke diploma's daarvoor in aanmerking komen.

Selecteer een opleiding

of ga naar de lijst met opleidingen

Van ambt naar diploma

Je wil een bepaald ambt uitoefenen en je wil weten welke diploma's daarvoor in aanmerking komen.

Selecteer een ambt

of ga naar de lijst met ambten

Van diploma naar opleiding, module of ambt

Je hebt je diploma behaald en je wil weten welk ambt je kan uitoefenen of in welke opleiding of module je kan lesgeven.

Selecteer een diploma

of ga naar de lijst met diploma's

Opgelet!

Om een volledig beeld te krijgen van alle tewerkstellingsmogelijkheden die uw diploma biedt voor een opdracht in het onderwijs, moet je meerdere zoekopdrachten uitvoeren.
Ieder diploma behoort tot een groep van diploma’s. Zo behoort elk licentiaatsdiploma aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid ook tot de algemene verzamelbenamingen "ten minste master+ BPB" en "ten minste bachelor + BPB". Dit betekent dat je dus ook toegang hebt tot alle ambten waarvoor deze verzamelbenamingen als bekwaamheidsbewijs gelden.
Meer informatie in de handleiding.
Vergeet ook niet na te gaan of je - op basis van je competenties en in overleg met jouw directie - via de verzamelbenamingen binnen het stelsel van de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) in aanmerking komt voor een opdracht. Dat kan via een zoekopdracht vanuit het ‘ambt’, ‘vak’, ‘opleiding’ en/of ‘module’.