Onderwijsinspectie cursus katholieke godsdienst

 • referentie
  SO/2003/03
 • publicatiedatum
  20/08/2003
 • datum laatste wijziging
  18/08/2003
 • wettelijke basis
  Schoolpact Secundair onderwijs
 • wettelijke basis
 • opheffing
  De omzendbrief OND/VI/9/AIG/98-99/2 van 22 juni 1998 wordt opgeheven
 • contactpersoon
 • De omzendbrief geldt voor het gesubsidieerd vrij katholiek secundair onderwijs
 • De omzendbrief bevat het formulier-LBV 1 die de inspecteurs-adviseurs bevoegd voor de katholieke godsdienst opvragen aan de scholen. De formulieren IBG vervallen
 • De omzendbrief geldt vanaf het schooljaar 2003-2004

1. Inspectie en begeleiding

Overeenkomstig het decreet betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken wordt de inhoud van het vak katholieke godsdienst bepaald door de erkende instantie katholieke godsdienst en worden de didactisch-pedagogische richtlijnen voor het godsdienstonderricht gegeven door de bevoegde inspecteurs-adviseurs.

Ook de regelgeving voor secundair onderwijs bevat bepalingen over de organisatie van verschillende cursussen levensbeschouwing in het onderwijs.

2. Formulieren cursus katholieke godsdienst

Om de inspecteurs-adviseurs toe te laten de opdrachten die hen opgelegd zijn in de regelgeving omtrent de levensbeschouwelijke vakken na te komen dient aan hen de nodige administratieve basisinformatie bezorgd te worden.

2.1. Voordracht leraar katholieke godsdienst

In het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs wordt de voordracht geregeld via het doorsturen van het aanstellingscontract. Er zijn dus geen formulieren in dit verband.

2.2. Lesuren katholieke godsdienst

De bevoegde inspecteurs-adviseurs vragen enkel nog de lessenrooster op van de leraar katholieke godsdienst :

1. ieder schooljaar vóór 20 september :

Het formulier LBV-1 Lessenrooster :

Per vestigingsplaats het lessenrooster van het lopende schooljaar van de leraar belast met de cursus katholieke godsdienst.

2. in de loop van het schooljaar :

Belangrijke wijzigingen in verband met de lessenroosters van de cursus katholieke godsdienst in de loop van het schooljaar worden met hetzelfde formulier gemeld aan de inspecteur-adviseur.

3. De lijst met de namen, de adressen en de opdrachten van de bevoegde inspecteurs-adviseurs voor het katholiek godsdienstonderricht in het secundair onderwijs zijn te vinden op website van de Vlaamse onderwijsinspectie.

4. Het formulier LBV-1 mag een andere lay-out meekrijgen, voor zover de gevraagde gegevens zijn vermeld.

3. Engagementen departement onderwijs en inspecteurs-adviseurs katholieke godsdienst.

Het departement onderwijs levert nu rechtstreeks aan de inspecteur-adviseurs alle andere gegevens die voorheen via formulieren IBG werden opgevraagd door de inspecteurs-adviseurs.

De inspecteurs-adviseurs nemen het engagement om in het kader van een beperking van de planlast voor scholen, geen andere formulieren dan bovenvermelde te laten invullen door de scholen.

4. Bijlagen