Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

  • goedkeuringsdatum
    11 MEI 2012
  • publicatiedatum
    B.S.29/05/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    29/05/2012

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen, vermeld in artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit, hebben uitwerking, progressief, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2012-2013. De eindtermen, vermeld in artikel 4 van hetzelfde besluit, hebben uitwerking, progressief, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2014-2015.