Uitwisseling van leerkrachten ‘native speakers’ met de Frans- en Duitstalige Gemeenschap

 • Scholen in Vlaanderen hebben de mogelijkheid om ‘native speakers’ aan te trekken uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap voor het geven van taalles Frans en Duits. Vlaamse leerkrachten hebben de mogelijkheid om taalles Nederlands te geven in de Franse en Duitstalige Gemeenschap.

1. Samenwerking tussen de gemeenschappen

In het verleden werden tussen de drie gemeenschappen in België een aantal samenwerkingsakkoorden op het vlak van onderwijs afgesloten. Op 7 januari 2014 hebben de Ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen een permanente ministeriële onderwijsconferentie geïnstalleerd.

Op het vlak van uitwisseling van leerkrachten is met de andere gemeenschappen overeen gekomen om hiervoor te werken binnen de bestaande regelgeving.

Deze uitwisselingen zijn mogelijk in het lager- en het secundair onderwijs.

2. Partnerschool

Personeelsleden van een Vlaamse school die in een andere gemeenschap les willen geven, moeten zelf een school in de desbetreffende gemeenschap zoeken.

Wie als Vlaamse school een leerkracht uit een andere gemeenschap wil aantrekken, is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een partnerschool of leerkracht uit de andere gemeenschap.

3. Personeel

Voor meer informatie over de statutaire toestand van leerkrachten van het Vlaams onderwijs die les willen geven in een andere gemeenschap, kan u contact opnemen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Basisonderwijs:

 • Van Laer Jozef, Adjunct van de directeur
  • Telefoonnummer: 02 553 94 69
  • E-mail: jozef.vanlaer@ond.vlaanderen.be

Secundair Onderwijs:

 • Ghysels Vanessa, Adjunct van de directeur
  • Telefoonnummer: 02 553 90 73
  • E-mail: vanessa.ghysels@ond.vlaanderen.be