Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

  • goedkeuringsdatum
    27 februari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.28/09/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/09/2017

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT,

Gelet op het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, en artikel 6, § 2, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, artikel 6, tweede lid en artikel 14, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2017,

Besluiten :

Artikel 1.

De centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen met bijbehorende opleiding die deelnemen aan het tijdelijke project, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

De modellen van de studiebewijzen die worden uitgereikt in de opleidingen van het tijdelijke project zijn opgenomen in bijlage 2 tot en met 11, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Art. 4.

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 1 september 2019.

BIJLAGE 1 - De centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen met bijhorende opleiding die deelnemen aan het tijdelijke onderwijsproject.

Centra

Opleiding

SYNTRA Brussel vzw

elektrische installaties duaal

SYNTRA AB vzw

haarverzorging duaal

SYNTRA West vzw

haarverzorging duaal

SYNTRA Limburg vzw

ruwbouw duaal

SYNTRA Midden-Vlaanderen vzw

zorgkundige duaal

BIJLAGEN 2 t.e.m. 11

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.