Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019

 • goedkeuringsdatum
  18/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 21/06/2018 (pagina 51197)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018012621
 • datum laatste wijziging
  05/07/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, artikel 41 en 41bis, ingevoegd bij het decreet van 3 februari 2017;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, artikel 9, gewijzigd bij decreet van 19 juni 2015;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel III.114, § 6, artikel IV. 109/1, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017, IV.118 en IV. 121;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 april 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Mevr. Nadine Van Haecke, commissaris, oefent in het academiejaar 2018-2019, het toezicht uit op:
1° Artesis Plantijn Hogeschool;
2° Karel de Grote Hogeschool;
3° Hogere Zeevaartschool;
4° Thomas More Kempen;
5° Thomas More Mechelen-Antwerpen;
6° UC Leuven;
7° UC Limburg.

ART 2.

De heer Sebastiaan Deryckere, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op:
1° Universiteit Antwerpen;
2° Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
3° Universiteit Hasselt;
4° Hogeschool PXL;
5° Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen;
6° Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg.

ART 3.

Mevrouw Marleen Deputter, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op::
1° Katholieke Universiteit Leuven;
2° Universitair Ziekenhuis Leuven;
3° Vives Noord;
4° Vives Zuid;
5° Evangelische Theologische Faculteit Leuven;
6° Associatie KU Leuven;

ART 4.

De heer Yannick De Clercq, commissaris, oefent in het academiejaar 2018-2019, het toezicht uit op:
1° Universiteit Gent;
2° Universitair Ziekenhuis Gent;
3° Hogeschool Gent;
4° Hogeschool West-Vlaanderen;
5° Arteveldehogeschool;
6° Odisee;
7° Associatie Universiteit Gent.

ART 5.

De heer Raf Suys, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op::
1° Vrije Universiteit Brussel;
2° Universitair Ziekenhuis Brussel;
3° LUCA School of Arts;
4° Erasmushogeschool Brussel;
5° Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid;
6° Universitaire Associatie Brussel.

De heer Johan Dhondt ziet in het academiejaar 2018-2019, ook toe op de uitvoering van de beheersovereenkomst en de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

ART 6.

De mandaten voor het toezicht op de associaties worden verlengd tot en met 31 juli 2019.

ART 7.

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen wordt opgeheven.

ART 8.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018, met uitzondering van artikel 6, dat in werking treedt op 1 september 2018.

ART 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.