Gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen

 • referentie
  GO/70/90/15
 • publicatiedatum
  31/07/1990
 • datum laatste wijziging
  15/06/2015
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen
 • Gelijkwaardigheid van bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard: actualisatie

1. Inleiding

In uitvoering van de bepalingen van artikel X.41 van het decreet betreffende het onderwijs XIV va n 14 februari 2003 werd door de Vlaamse regering een besluit getroffen waarbij met ingang van 1 september 1989 voor het vrij onderwijs de hoedanigheid van bedienaar van de eredienst gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierna vermelde vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen.

2. Betekenis van de gelijkwaardigheid

Deze gelijkwaardigheid betekent dat de hoedanigheid van:
-bedienaar van de eredienst-priester (katholieke eredienst), bij overlegging van een getuigschrift van priesterschap;

-of bedienaar van de eredienst (israëlitische eredienst), bij overlegging van een getuigschrift van rabbijn of bedienaar van de eredienst,
in aanmerking komt voor de uitoefening van alle ambten in de categorieën van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het ondersteunend personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen waarvoor als vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen worden beschouwd:

a) kleuterleider
b) kleuteronderwijzer
c) onderwijzer

d) geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs voor de algemene vakken

e) geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 voor de algemene vakken

f) geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

g) geaggregeerde voor het secundair o nderwijs-groep 1

h) ten minste HOKT aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

i) HOKT aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

j) ten minste HOLT aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

k) ten minste PBA aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

l) PBA aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

m) ten minste bachelor aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

n) bachelor aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

o) ten minste master aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid

Deze gelijkwaardigheid geldt enkel voor de toepassing van die besluiten van de Vlaamse regering welke in uitvoering van artikel X. 41 vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen hebben vastgesteld o.a. de besluiten van 14 juni 1989, 27 juni 1990en31 juli 1990 waarbij de bedoelde bekwaamheidsbewijzen werden vastgesteld respectievelijk voor:
- het gewoon voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4
-het gewoon basisonderwijs
-het buitengewoon onderwijs.