Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders

Elke onderwijsinstelling moet volgens de federale welzijnswetgeving een beleid voeren dat psychosociale risico’s op het werk zoals stress, burn-out en ongewenst gedrag identificeert, voorkomt en indien nodig inperkt. Het Departement Onderwijs en Vorming wil schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen bij deze opdracht. Daarom organiseert ze voor de 2de maal een supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk.

Tijdens dit traject word je als schoolleider of bestuurder stapsgewijs begeleid bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid op maat van je school. 
De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hierop voort vanuit een interactief werkmodel. Theorie, praktijk, oefeningen en interactie met de andere deelnemers wisselen elkaar af. 
Na elke sessie krijg je opdrachten mee waardoor je stap per stap tot een uitgewerkt welzijnsbeleid komt. 
Enkele maanden na het traject vindt een terugkommoment plaats waarop de implementatie van het uitgewerkte beleidsplan in de school verder wordt besproken en verfijnd kan worden.

Het is een intensief maar praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd traject. Neem je deel, dan verbind je je tot een actieve en open houding, inzet en engagement. 

Het traject wordt begeleid door een extern expert. Deelname is gratis. 


  Spiegeldag 2021 - online via Hopin

  Toelichting en reflectie Onderwijsspiegel 2021 – 1 april 2021, Brussel

  Naar jaarlijkse gewoonte rapporteert de onderwijsinspectie in de Onderwijsspiegel over haar werkzaamheden van het voorbije schooljaar. Op de ‘Spiegeldag’ van 1 april 2021 geeft de onderwijsinspectie toelichting bij het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 en laat ze verschillende stakeholders reflecteren en in gesprek gaan over de resultaten.

  In de voormiddag geeft de onderwijsinspectie kort uitleg over de belangrijkste vaststellingen uit de doorlichtingen in het basis-, het secundair en het buitengewoon onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Ook de beide thematische onderzoeken komen bondig aan bod: de impact van de coronacrisis op het Vlaamse onderwijs en welbevinden op school. 

  De voormiddag eindigt met een reflectiemoment: drie onderwijsexperts geven in tien minuten hun 'eigen-wijze' kijk op de bevindingen van de onderwijsinspectie.

  In de namiddag geven onderwijsinspecteurs extra toelichting bij de resultaten van de doorlichtingen en de verschillende onderzoeken. Kies welke infosessies je wil volgen. 

  Schrijf je in en laat je inspireren door gevarieerde en boeiende presentaties, sprekers en infosessies!


  • Impact van de coronacrisis op het Vlaamse onderwijs - 01/04/2021 om 13:30
  • Ik neem niet deel aan een presentatie in ronde 1 - 01/04/2021 om 13:30
  • Doorlichtingen in het basisonderwijs - 01/04/2021 om 14:25
  • Doorlichtingen in het DKO - 01/04/2021 om 14:25
  • Doorlichtingen in het buitengewoon onderwijs - 01/04/2021 om 14:25
  • Doorlichtingen in het secundair onderwijs - 01/04/2021 om 14:25
  • Ik neem niet deel aan een presentatie in ronde 2 - 01/04/2021 om 14:25
  • Doorlichtingen in het secundair onderwijs vervolg - 01/04/2021 om 15:10
  • Doorlichtingen in het clb - 01/04/2021 om 15:10
  • Vinger aan de pols van het gewoon basisonderwijs in de eerste coronagolf (voorjaar 2020) - 01/04/2021 om 15:10
  • Ik neem niet deel aan een presentatie in ronde 3 - 01/04/2021 om 15:10
  • Welbevinden op school - 01/04/2021 om 15:55
  • Ik neem niet deel aan een presentatie in ronde 4 - 01/04/2021 om 15:55

  Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2020-2021 6 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s: 

  • Zelfzorg voor vertrouwenspersonen
  • Versterken van veerkracht in onzekere tijden

  Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

  Doelgroep van de supervisies
  Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

  Organisatie
  De supervisies vinden online plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

  Wie zich inschrijft, engageert zich om ook deel te nemen aan een kort  gesprek van ongeveer 15 minuten, aansluitend op de supervisie. Dat gesprek peilt naar hoe je je rol als vertrouwenspersoon in het onderwijs ervaart. 

  Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven. 


  • Groep 1 - 19/04/2021 om 09:30
  • Groep 2 - 20/04/2021 om 09:30
  • Groep 3 - 07/05/2021 om 09:30
  • Groep 4 - 20/05/2021 om 09:30
  • Groep 5 - 21/05/2021 om 09:30
  • Groep 6 - 25/05/2021 om 09:30

  Inspiratiedag mens en maatschappij basisonderwijs

  Op zoek naar inspiratie voor je lessen mens en maatschappij? Neem deel aan het webinar over de peiling mens en maatschappij in het basisonderwijs.

  Op woensdagnamiddag 21 april 2021 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een inspiratiedag over mens en maatschappij in het basisonderwijs.

  Lees de resultaten van de peiling mens en maatschappij.

  Op het programma: inspiratie uit onderzoek en krachtige praktijkvoorbeelden.

  Voor wie?

  Voor leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals.

  Wat mag je verwachten?

  Het webinar start met een plenair gedeelte. We belichten acties om het onderwijs voor mens en maatschappij te versterken. En de Vlaamse Scholierenkoepel toont hoe je aan de slag kan gaan met leerlingenparticipatie in de klas en op school.

  Daarna kies je uit diverse praktijkgerichte sessies met thema’s zoals:
  · Het belang van begrijpend lezen bij mens en maatschappij
  · Lokaal relevante duurzaamheidsvraagstukken als vertrekpunt voor de lessen
  · Effectieve didactische aanpakken volgens onderzoek
  · Ruimte-educatie in de klas
  · …

  • Sessie 1: Lokaal relevante duurzaamheidsvraagstukken als vertrekpunt voor boeiend onderwijs door Eva Roelandt en Ingrid Vander Linden - 21/04/2021 om 14:25
  • Sessie 2: Geïntegreerd werken in Mens en Maatschappij door Henk Byls - 21/04/2021 om 14:25
  • Sessie 3: M&M: iedereen mee! door Leen Bresseleers en Tom Gobbaert - 21/04/2021 om 14:25
  • Sessie 4: Leerlingenparticipatie van de 3de kleuterklas toten met het 6de leerjaar door Wendy Blanckaert - 21/04/2021 om 14:25
  • Sessie 5: Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen door Sabine Dierick en Isabel Laenen - 21/04/2021 om 14:25
  • Ik neem niet deel aan een sessie in reeks 1 - 21/04/2021 om 14:25
  • Sessie 1: Inspirerend burgerschap in de praktijk door Els De Smet, Miette Plessers, Johan Vandenbroucke en Katrien Aelterman - 21/04/2021 om 15:30
  • Sessie 2: Begrijpend lezen in ‘wereldoriëntatie’ door Judith Langenaeken en Anouk Vanherf - 21/04/2021 om 15:30
  • Sessie 3: Effectieve didactische aanpakken voor onderwijs in mens en maatschappij door Dr. Marjan de Groot-Reuvekamp - 21/04/2021 om 15:30
  • Sessie 4: Ruimte-educatie in de klas door Lien De Saegher - 21/04/2021 om 15:30
  • Sessie 5: Leerlingenparticipatie van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar door Wendy Blanckaert - 21/04/2021 om 15:30
  • Ik neem niet deel aan een sessie in reeks 2 - 21/04/2021 om 15:30

  Inspiratiedag wiskunde in de 1ste graad B-stroom

  Zoek je inspiratie voor je wiskundelessen? Neem deel aan dit webinar naar aanleiding van de peiling wiskunde in de 1ste graad B-stroom. 

  Op woensdagvoormiddag 28 april 2021 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een inspiratiedag over wiskunde in de 1ste graad secundair onderwijs B-stroom. 

  Lees de resultaten van de peiling wiskunde

  Op het programma: inspiratie uit onderzoek en krachtige praktijkvoorbeelden. 

  Voor wie? 

  Voor leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals. 

  Wat mag je verwachten? 

  Het webinar start met een plenair gedeelte over: 

  • Acties om het onderwijs voor wiskunde te versterken 
  • Wetenschappelijke inzichten over effectieve wiskundedidactiek, ook voor leerlingen met wiskundeproblemen 

  Daarna volgen 2 reeksen praktijkgerichte sessies waarbij je kan kiezen uit volgende thema’s: 

  - Interne kwaliteitszorg in de B-stroom
  - Leerlingen een stem geven
  - Het gebruik van Lesson Study
  - Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom
  - Een inkijk in de klaspraktijk, met ruimte voor discussie
  - Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg 

   
   

  • Sessie 1: Lesson Study: verschillen tussen leerlingen samen aanpakken door Barbier Katelijne en Kathleen Bodvin - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 2: Hoe via schoolfeedback je wiskundeonderwijs een boost geven? Praktijkvoorbeeld van een begeleidingstraject door Sabine Dierick, Isabel Laenen, Youri Vande Sande en Soetkin Werbrouck - OPGELET: indien je voor deze sessie kiest, dien je ook voor sessie 2 in reeks 2 te kiezen - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 3: Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom: een doeltreffende aanpak zonder planlast door Filip Moons - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 4: Wiskundelessen in de B-stroom: een inkijk in de klaspraktijk door Sofie Van den Broeck - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 5: ‘Je kan ook de lift nemen, maar dan daag je jezelf niet uit.’ Via photovoices met leerlingen in gesprek gaan over hun school door Anne Decelle en Ruth Wouters - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 6: Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg door Wesley Wouters - 28/04/2021 om 10:25
  • Ik neem niet deel aan een sessie in reeks 1 - 28/04/2021 om 10:25
  • Sessie 1: Lesson Study: verschillen tussen leerlingen samen aanpakken door Barbier Katelijne en Kathleen Bodvin - 28/04/2021 om 11:30
  • Sessie 2: Hoe via schoolfeedback je wiskundeonderwijs een boost geven? Praktijkvoorbeeld van een begeleidingstraject door Sabine Dierick, Isabel Laenen, Youri Vande Sande, Soetkin Werbrouck - OPGELET: dit is het vervolg van reeks 1, sessie 2 - 28/04/2021 om 11:30
  • Sessie 3: Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom: een doeltreffende aanpak zonder planlast door Filip Moons - 28/04/2021 om 11:30
  • Sessie 4: Wiskundelessen in de B-stroom: een inkijk in de klaspraktijk door Sofie Van den Broeck - 28/04/2021 om 11:30
  • Sessie 5: ‘Je kan ook de lift nemen, maar dan daag je jezelf niet uit.’ Via photovoices met leerlingen in gesprek gaan over hun school door Anne Decelle en Ruth Wouters - 28/04/2021 om 11:30
  • Sessie 6: Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg door Wesley Wouters - 28/04/2021 om 11:30
  • Ik neem niet deel aan een sessie in reeks 2 - 28/04/2021 om 11:30