Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


SID-in 2025 - Schrijf je in als standhouder

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


  SID-in 2025 - Schrijf je in als standhouder CVO

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


   SID-in 2025 - Schrijf je in als standhouder 7de leerjaar

   Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


    Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG) op 16 en 17 oktober 2024

    Wil je je kennis en vaardigheden op het gebied van taaltoetsing verbeteren? Ben je op zoek naar een kans om je te verdiepen in verschillende beoordelingsmethoden en de toepassing van het CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)? 

    In deze tweedaagse workshop krijg je een inleiding in de principes van valide en betrouwbare taaltoetsen in relatie tot het ERK-model. Speciale aandacht wordt besteed aan de constructie van verschillende itemtypen, de stadia van toetsontwikkeling en toetsafname, het verzamelen en analyseren van toetsgegevens en ook aan mogelijke manieren om toetsen en examens te koppelen aan de (niveaus in het) ERK. Er worden praktische tips en oefeningen gegeven en er wordt ondersteunend materiaal ontwikkeld.

    Schrijf je nu in en neem de eerste stap naar een effectievere taaltoetsing!


     Bestelformulier brochure 'Wat na het secundair onderwijs?'


      Language for work: How to support work-related language learning for migrants op 19 en 20 november 2024

      Wil je je kennis en vaardigheden met betrekking tot werkgerelateerd L2-leren vergroten? Ben je op zoek naar een kans om je te verdiepen in good practices en nieuwe aanpakken in het veld van onderwijs en vorming voor werkgelateerde taalvaardigheden in L2?

      Werkgerelateerde taalvaardigheden zijn essentieel voor succes op de arbeidsmarkt. Deze workshop brengt een team van experten samen om inhoudelijke en praktische ondersteuning te bieden aan leerkrachten en anderen die actief zijn op dit gebied. Ze vertrekken daarbij van de meest actuele benaderingen en inzichten om werkgerelateerde taalvaardigheden te versterken en ontwikkelen.

      De workshop wordt gegeven door internationale experten van het European Centre for Modern Languages (ECML). Het ECML is een centrum voor talenonderwijs dat werd opgericht door de Raad van Europa.

       Netwerkdag datageletterdheid voor schoolexterne begeleidingsactoren op 28/08/2024

       Welkom op de netwerkdag datageletterdheid op 28/08/2024 waar schoolexterne begeleidingsactoren (pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, medewerkers van professionaliseringsorganisaties,.. ) expertise en ervaringen delen rond het ondersteunen van schoolteams rond datageletterdheid als hefboom voor kwaliteitsontwikkeling. Deze netwerkdag bestaat uit twee keynotes en workshops met praktijkvoorbeelden of onderzoeksresultaten.

       Schrijf je in als je inspiratie uit andere praktijken wil bekomen en je ervaringen wil uitwisselen.

       • Workshop I.1 (Arteveldehogeschool) Meten, om te weten waarom iets (niet) werkt: samen betekenisvol aan de slag met schooldata - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.2 (BookWidgets) Data in BookWidgets - Hoe kun je data interpreteren om leerlingen te laten groeien? - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.3 (Dia.be) Aan de slag met de resultaten van de Diatoetsen: een interactieve verkenning van het platform - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.4 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Start to data - get inspired - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.5 (OKO) Praktijkvoorbeeld: nascholingstraject 'Datageletterdheid' - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.6 (OVSG) Van buikgevoel naar datawijs DNA - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.7 (PBD-GO!) Doelgerichter handelingsgericht werken: van beeldvorming naar groepsplan naar actie - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop I.8 (Stad Antwerpen, flankerend onderwijsbeleid) Data-analyse voor gerichte schoolondersteuning - 28/08/2024 om 11:40
       • Ik neem niet deel aan een workshop in de voormiddag - 28/08/2024 om 11:40
       • Workshop II.1 (Centrum voor Taal en Onderwijs KULeuven) Toetsresultaten als motor voor taalbeleidstrajecten - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.2 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Het kwaliteitsplatform: Een instrument om samen betekenis te geven aan (output)data - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.3 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Tijd voor beleid - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.4 (OVSG) Kwaliteitsgesprekken bij schoolfeedback OVSG-toetsen - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.5 (PBD-GO!) Data als bron om ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.6 (Smartschool) Hoe zet je "Smartschool Analytics" en de nieuwe module "Educheck" concreet in voor kwaliteitsontwikkeling op school? - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.7 (Stad Antwerpen, flankerend onderwijsbeleid) Aan de slag met data: uitwisselen van tools en praktijken - 28/08/2024 om 14:10
       • Workshop II.8 (Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Edubron) Wat is jouw punt? Informatiegebruik als een individueel en collectief betekenisgevingproces - 28/08/2024 om 14:10
       • Ik neem niet deel aan een workshop in de namiddag - 28/08/2024 om 14:10

       Studiedag AI in onderwijs: uitdaging of kans?

       Tijdens deze gratis studiedag delen experts, organisaties en enkele bedrijven inzichten over hoe AI kan bijdragen aan het verbeteren van het leerproces en hoe scholen AI verantwoord kunnen integreren in hun werking.

       Deelnemers krijgen op deze studiedag de kans om praktische kennis op te doen, misvattingen rond AI te ontkrachten en te netwerken met andere collega’s die geïnteresseerd zijn in de educatieve mogelijkheden van AI. Het doel is om jou als onderwijsprofessional weerbaar te maken en te voorzien van de tools om AI op een ethische en verantwoorde manier toe te passen in je lespraktijk of een plaats te geven in het beleidsplan van jouw school.

       • 1.1 Wijze lessen met AI - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.2 Generatieve A.I. apps en de weg die eraan vooraf ging - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.3 Ontdek de gratis Online Cursus Generatieve AI voor Studenten - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.4 De EU AI-Act: Onderwijs valt onder hoog risico. Wat nu? - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.5 Scholieren over de toekomst van AI in de klas en in je schoolbeleid - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.6 Leer praten als het neuraal netwerk van ChatGPT - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.7 AI in de klas: versterken van leerkrachten en leerlingen met een Growth Mindset - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.8 Naar een verantwoord gebruik van AI op school - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.9 De invloed van AI op ons schoolbeleid - 18/11/2024 om 11:30
       • 1.10 Ik volg op inspiratiemoment 1 geen sessie. - 18/11/2024 om 11:30
       • 2.1 De werking van een AI-systeem eenvoudig toegelicht - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.2 Van A.I.-act tot ethische kaders en mediawijsheid - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.3 AI en inclusie een coherent verhaal - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.4 Gemini inzetten in onderwijs - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.5 Zelf een AI-Chatbot bouwen: Zo doe je dat! - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.6 Wordt AI jouw digitale co-teacher? - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.7 Edubox AI: slimme machines leren begrijpen - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.8 Stap voor stap naar een AI-beleid op school - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.9 De ethische vraagstukken rond AI en de leerkansen die zij bieden - 18/11/2024 om 13:00
       • 2.10 Ik volg op inspiratiemoment 2 geen sessie. - 18/11/2024 om 13:00
       • 3.1 ChatGPT & Co voor wetenschappen en wiskunde - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.2 Taalontwikkeling in lager en secundair met AI aangedreven toepassingen - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.3 Privacy, Persoonlijke Context & Apple Intelligence - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.4 De ontwikkeling van een AI-systeem kort toegelicht - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.5 Kai, je digitale co-teacher - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.6 Een kritische blik op AI in het onderwijs: het Slim Signaal binnen Smartschool - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.7 Digitale content maken met AI - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.8 Het opbouwen van een gAI-instrumentarium en daar een beleid rond verankeren - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.9 Het kunstlab van M: een digitale kunstklas op maat van jongeren - 18/11/2024 om 14:00
       • 3.10 Ik volg op inspiratiemoment 3 geen sessie. - 18/11/2024 om 14:00