Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023  supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s:

Zelfzorg
Versterken van veerkracht 

Doelgroep van de supervisies
Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

Organisatie
De supervisies vinden plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven.

  • Groep 1 - 22/11/2022 om 09:30
  • Groep 2 - 06/12/2022 om 09:30