Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Opleiding Cornerstone

Korte toelichting van het nieuwe ploeg-systeem Cornerstone

 • sessie1 - lokaal 3BC01 - 24/09/2019 om 14:00
 • sessie2 - lokaal 3BC01 - 26/09/2019 om 14:00
 • sessie3 - lokaal 3BC01 - 01/10/2019 om 14:00
 • sessie4 - lokaal 3BC01 - 03/10/2019 om 14:00

Studiedag Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO)

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De tweede studiedag van SONO focust op verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. Vanuit de verschillende onderzoekslijnen van SONO (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, onderwijs-arbeidsmarkt) gaan de sprekers op deze thematiek in.

Aan de hand van keynotes en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten de sprekers de spanning tussen differentiatie en excellentie in het omgaan met verschillen binnen onderwijs. Hierbij hebben zij aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (masters basisonderwijs, personeelsbeleid) en voor de onderwijsorganisatie (GOK, studiekosten). 

De sprekers brengen de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs. Tijdens de studiedag is er tijd voorzien voor dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk.

 • Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school? - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren? - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Ik volg in de eerste ronde geen workshop - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school? - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren? - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Ik volg in de tweede ronde geen workshop - 23/10/2019 om 13:30

Geletterdheid op het werk, w@ is d@?

Het Departement Onderwijs en Vorming en het Vlaamse Ondersteuningscentrum Volwassenenonderwijs (Vocvo) inspireren je op de trefdag ‘Geletterdheid op het werk, w@ is d@?’. Je ontdekt tijdens deze trefdag goede praktijk voorbeelden en achtergrondinformatie over het versterken van laaggeletterde volwassenen op de werkvloer of in een traject naar werk. 

Samen met onder meer het Departement Werk en Sociale Economie, Netwerk Basiseducatie, VDAB, SERV, EPALE, VVSG en de sociale partners brengt deze trefdag mensen uit het domein van het volwassenenonderwijs en het domein werk samen. 

Lesgevers uit de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs, sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, VDAB medewerkers, medewerkers van steden en gemeenten, ... kunnen op deze trefdag kennis maken met het versterken van basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling en netwerking.

 • Ronde 1 Pitch 1 - Unigo - leren online solliciteren - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 2 - Breed en geïntegreerd werken bij VDAB - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 3 - Project Aand'werk - Analfabete Anderstaligen aan het werk - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 4 - Vlotter & CBE Open School, het verhaal van (h)echt samenwerken. - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 5 - Eerste Hulp Bij Ongeletterdheid - case Mowi - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 6 - Geletterdheid binnen Loopbaanbegeleiding en Diversiteit - ABVV - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 7 - Begeleiding Facilitair Bedrijf door Brusselleer - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 8 - Sectorfondsen - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 2 Pitch 1 - Unigo - leren online solliciteren - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 2 - Breed en geïntegreerd werken bij VDAB - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 3 - Project Aand'werk - Analfabete Anderstaligen aan het werk - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 4 - Vlotter & CBE Open School, het verhaal van (h)echt samenwerken. - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 5 - Eerste Hulp Bij Ongeletterdheid - case Mowi - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 6 - Geletterdheid binnen Loopbaanbegeleiding en Diversiteit - ABVV - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 7 - Begeleiding Facilitair Bedrijf door Brusselleer - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 8 - Sectorfondsen - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 1 Workshop 1 - Project GOMAD, met CBE en VDAB - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 2 - Alfa naar werk - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 3 - ACT - de zoektool naar talent - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 4 - Taalprofiel voor de job - VDAB - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 5 - Allemaal Digitaal - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 6 - JOBstap! - niet-gealfabetiseerden op weg naar de arbeidsmarkt - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 7 - VVSG "Bouwstenen voor de buitenschoolse kinderopvang" en Basiseducatie op de werkvloer - hoe zit dat? - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 8 - Online oefenmateriaal - een sprong voorwaarts voor mensen die een zetje nodig hebben - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 2 Workshop 1 - Project GOMAD, met CBE en VDAB - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 2 - Alfa naar werk - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 3 - ACT - de zoektool naar talent - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 4 - Taalprofiel voor de job - VDAB - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 5 - Allemaal Digitaal - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 6 - JOBstap! - niet-gealfabetiseerden op weg naar de arbeidsmarkt - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 7 - VVSG "Bouwstenen voor de buitenschoolse kinderopvang" en Basiseducatie op de werkvloer - hoe zit dat? - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 8 - Online oefenmateriaal - een sprong voorwaarts voor mensen die een zetje nodig hebben - 08/11/2019 om 15:15

Vormingssessie schoolkeukens

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

 • Woensdag 23 oktober 2019 - 23/10/2019 om 08:30