Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Ronde van de Vlaamse toetsen

Vanaf dit schooljaar worden de Vlaamse toetsen uitgerold in het 4e jaar lager en het 2e jaar secundair onderwijs. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem deel aan een live infosessie.

 • Brussel - 15/01/2024 om 18:00
 • Leuven - 16/01/2024 om 18:00
 • Hasselt - 25/01/2024 om 17:30
 • Gent - 29/01/2024 om 18:00
 • Brugge - 01/02/2024 om 18:00
 • Antwerpen - 08/02/2024 om 18:00

Inspiratiedag (cyber)pesten op 5 maart 2024

Investeren in plannen tegen (cyber)pesten, een jaar lang, loont: dat is de rode draad van de inspiratiedag die het Departement Onderwijs en Vorming en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten op 5 maart 2024 organiseren. Scholieren komen aan het woord, concrete bouwstenen voor plannen tegen pesten worden voorgesteld, (positieve) ervaringen worden uitgewisseld, en in workshops krijg je ideeën en werkvormen aangereikt om (cyber)pesten op school aan te pakken.

De dag is gericht naar iedereen die begaan is met het voorkomen en terugdringen van (cyber)pesten op school. Er is een afwisselend programma met zowel interessante uiteenzettingen, een panelgesprek als interactieve workshops.

 • Workshop 1 - Cyberpesten - een schoolbrede aanpak - Mediawijs - 05/03/2024 om 13:35
 • Workshop 2 - Hoe omgaan met hete hangijzers rond diversiteit in de klas? – Kliq/çavaria - 05/03/2024 om 13:35
 • Workshop 3 - Samen voor meer geluk in de klas – Vlaams Instituut Gezond Leven vzw - 05/03/2024 om 13:35
 • Workshop 4 - De community tegen pesten – KiVa Vlaanderen - 05/03/2024 om 13:35
 • Workshop 5 - Maak van je school een Goedgevoel school!? – School Zonder Pesten vzw - 05/03/2024 om 13:35
 • Workshop 6 - Wij-zij denken en polarisatie – Kazerne Dossin en Wij-zij netwerk - 05/03/2024 om 15:10
 • Workshop 7 - Gouden Weken - Pimento - 05/03/2024 om 15:10
 • Workshop 8 - Hart, humor, houvast: pestpreventie en plannen tegen (cyber)pesten - VTI Sint-Lucas Menen - 05/03/2024 om 15:10
 • Workshop 9 - De kracht van luisteren - Awel - 05/03/2024 om 15:10
 • Workshop 10 - Hoe cyberpesten aanpakken? – Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten - 05/03/2024 om 15:10

Collectief leren van schoolleiders: lessen uit onderzoek en praktijk.

Schoolleiders ondersteunen en aanzetten tot leren? Het belang ervan werd al meermaals benadrukt en is actueler dan ooit. Maar wat zorgt er nu voor dat schoolleiders via professionalisering effectief leren? En kunnen schoolleiders niet vooral ook veel van elkaar leren? Daarnaast wordt de nood aan ondersteuning van schoolleiders ook urgenter. Het wordt steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden en veel schoolleiders vallen uit omwille van psychosociale redenen. Kan een professionaliseringstraject, naast een professionele, ook een belangrijke mentale steun betekenen voor schoolleiders? 

 • Ik neem deel aan de plenaire lezing - 27/03/2024 om 09:30
 • Ik neem niet deel aan de plenaire lezing - 27/03/2024 om 09:30
 • Sessie I.1 - Een portret van het leiderschap als beginsituatieanalyse - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.2 - Wanneer onderzoekers en pedagogisch begeleiders de handen in elkaar slaan, ontstaat er een evidence-informed en kwaliteitsvol professionaliseringstraject - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.3 - Schoolmakers – Leersprongen mogelijk maken als schoolleider - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.4 - Professionaliseren van schoolleiders – succesfactoren en concrete aanpak - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.5 - CEO², Volop voluit voor competent schoolleiderschap - 27/03/2024 om 11:00
 • Ik neem niet deel aan een parallelsessie in de voormiddag - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie II.1 - Expeditie O: Samen krachtig op weg naar onderwijskundig leiderschap met collectief leren als hefboom - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.2 - Ontwikkelen van effectief schoolleiderschap - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.3 - Samen-Scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.4 - Schoolleiderschap ondersteunen, ontwikkelen en versterken: professionaliseren met impact op de praktijk - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.5 - Collectief leidinggeven in en rond Brussel (COLIBRU) - 27/03/2024 om 13:30
 • Ik neem niet deel aan een parallelsessie in de namiddag - 27/03/2024 om 13:30

6/3 webinar Commissie van Wijzen – vragenuurtje

In december 2022 vroeg de Vlaamse Regering aan een ‘Commissie van Wijzen’ om een blauwdruk op te leveren van een toekomstgericht en toekomstbestendig personeelsbeleid, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid. Na een jaar hard werken heeft deze groep van experten en mensen met ervaring in de onderwijspraktijk een lijvig rapport afgeleverd, dat eind december werd gepubliceerd. Dit rapport wordt nu druk besproken door de actoren in het onderwijsveld. Maar wat de Commissie voorstelt, raakt ook de vele leraren en schoolleiders op het veld. Die worden niet altijd mee betrokken in de discussies. Toch zal, als de aanbevelingen uit het rapport worden uitgevoerd, de professionele realiteit van leraren en schoolleiders op het veld er binnen een aantal jaren grondig anders uitzien. Om zoveel mogelijk mensen toe te laten kennis te nemen van het rapport en de gelegenheid te geven vragen te stellen, worden twee webinars ingericht. In het eerste webinar zal het rapport worden toegelicht door Dirk Van Damme, voorzitter, en Paul Yperman, vice-voorzitter. In het tweede webinar zullen vooraf ingestuurde vragen en opmerkingen worden besproken.


  28/2 webinar Commissie van Wijzen – toelichting van het rapport

  In december 2022 vroeg de Vlaamse Regering aan een ‘Commissie van Wijzen’ om een blauwdruk op te leveren van een toekomstgericht en toekomstbestendig personeelsbeleid, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid. Na een jaar hard werken heeft deze groep van experten en mensen met ervaring in de onderwijspraktijk een lijvig rapport afgeleverd, dat eind december werd gepubliceerd. Dit rapport wordt nu druk besproken door de actoren in het onderwijsveld. Maar wat de Commissie voorstelt, raakt ook de vele leraren en schoolleiders op het veld. Die worden niet altijd mee betrokken in de discussies. Toch zal, als de aanbevelingen uit het rapport worden uitgevoerd, de professionele realiteit van leraren en schoolleiders op het veld er binnen een aantal jaren grondig anders uitzien. Om zoveel mogelijk mensen toe te laten kennis te nemen van het rapport en de gelegenheid te geven vragen te stellen, worden twee webinars ingericht. In het eerste webinar zal het rapport worden toegelicht door Dirk Van Damme, voorzitter, en Paul Yperman, vice-voorzitter. In het tweede webinar zullen vooraf ingestuurde vragen en opmerkingen worden besproken.


   Edusprong studiedag 18 maart 2024

   Het departement Onderwijs en Vorming organiseert een tweede Edusprong studiedag met het oog op uitwisseling, verduurzaming en disseminatie van de resultaten van de projecten van de tweede projectoproep, op maandag 18 maart 2024 in het Consciencegebouw te Brussel.

   • WS 1.1 Workshop door prof. Kris Vander Velpen: entrepreneurship competence framework als ondernemerschapsmodel voor volwassenenonderwijs - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.2 Workshop door Artemis Kubala: analyse en activering van plaatsgebonden potentieel voor EduSprong projecten - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.3 OLBC Kempen - CVO HIK – CVO Miras - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.4 Virtual reality in Chemie en (voor)traject Techmix - CVO Kisp – CVO Vitant - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.5 Ik QR het zelf - CVO LBC - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.6 TaKO - CVO Volt - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 1.7 Digitalisering in de NT2-klas - Hét CVO Pro - 18/03/2024 om 11:10
   • Ik geef zelf een workshop in ronde 1 - ik neem niet deel aan een workshop in ronde 1 - 18/03/2024 om 11:10
   • WS 2.1 Workshop door prof. Kris Vander Velpen: entrepreneurship competence framework als ondernemerschapsmodel voor volwassenenonderwijs - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.2 Workshop door Artemis Kubala: analyse en activering van plaatsgebonden potentieel voor EduSprong projecten - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.3 Verminderen van ongekwalificeerde uitstroom in regio Kempen - CVO HIKWS - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.4 Flexibele en krachtige leerwegen - CVO MIRAS - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.5 Leren-verbinden- versterken - CBE BOW - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.6 Digitale Doorbraak - CVO Volt - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 2.7 Taalstages en taalmaatjes als authentieke oefenkansen voor NT2-cursisten - CVO EduKempen - 18/03/2024 om 13:15
   • Ik geef zelf een workshop in ronde 2 - ik neem niet deel aan een workshop in ronde 2 - 18/03/2024 om 13:15
   • WS 3.1 Workshop door prof. Kris Vander Velpen: entrepreneurship competence framework als ondernemerschapsmodel voor volwassenenonderwijs - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.2 Workshop door Artemis Kubala: analyse en activering van plaatsgebonden potentieel voor EduSprong projecten - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.3 Digitaal Normaal - CVO Lethas - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.4 Samenwerkingen uitbouwen voor het versterken van geletterdheidsvaardigheden op de (maat)werkvloer - CBE Halle-Vilvoorde - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.5 TKO van de toekomst - CVO Qrios - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.6 Spelmethodie-ken - CBE Antwerpen - 18/03/2024 om 14:45
   • WS 3.7 Exclusie - inclusie: het volwassenenonderwijs als bruggenbouwer tussen onderwijs, welzijn en arbeidsmarkt - CVO Brussel - 18/03/2024 om 14:45
   • Ik geef zelf een workshop in ronde 3 - ik neem niet deel aan een workshop in ronde 3 - 18/03/2024 om 14:45

   Spiegeldag 2024

   Toelichting en reflectie Onderwijsspiegel 2024 – 27 maart

   Naar jaarlijkse gewoonte rapporteert de onderwijsinspectie in de Onderwijsspiegel over haar werkzaamheden van het voorbije schooljaar. Op de Spiegeldag 2024 geeft de onderwijsinspectie toelichting bij de belangrijkste vaststellingen uit de Onderwijsspiegel en laat ze verschillende stakeholders reflecteren en in gesprek gaan over de resultaten. De Spiegeldag 2024 zal volledig online plaatsvinden.


   • Doorlichtingen in het basisonderwijs - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
   • Doorlichtingen in het secundair onderwijs - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
   • Het vervolgonderzoek Digisprong - tijd om te verankeren - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
   • Vijf jaar niveaudecreet dko - op weg naar een competentie-ontwikkelend deeltijds kunstonderwijs - 27/03/2024 om 13:00
   • Ik neem niet deel aan een sessie in deel 1 - 27/03/2024 om 13:00
   • Een geïntegreerd onderzoek naar leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansenbeleid - 27/03/2024 om 14:30
   • Planlast - verschillende oorzaken, verschillende domeinen én verschillende actoren - 27/03/2024 om 14:30
   • De implementatie van de aanloopfase binnen duaal leren - een verkennend onderzoek - 27/03/2024 om 14:30
   • Ik neem niet deel aan een sessie in deel 2 - 27/03/2024 om 14:30