Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Language of schooling: developing language awareness in subject classes (4 & 5 oktober 2023)

Tweedaagse workshop ‘Language of schooling: developing language awareness in subject classes’
Merk jij als niet-taalleerkracht dat taal voor sommige leerlingen een hindernis vormt voor het begrijpen van de vakinhoud? Weet je als niet-taalleerkracht niet altijd goed hoe je deze taaldrempel kan verlagen om ervoor te zorgen dat je leerlingen de onderwijsdoelen van je vak behalen? Ook als pakweg leerkracht biologie of elektronica kan je eenvoudige ingrepen doen om ervoor te zorgen dat taal je leerlingen niet hindert om mee te zijn met je les. In de workshop “Language of schooling: developing language awareness in subject classes” leer je gedurende twee dagen in kleine groep praktische technieken toepassen. 

Ook pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders zijn welkom.  Studiedag Edusprong: de springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst

  Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert het ministerie Onderwijs en Vorming een studiedag over de Edusprong-initiatieven: Edusprong, de springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst. 

  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond trajecten en competenties - hybride lesmateriaal - 12/10/2023 om 11:30
  • Een EVC instrument - hoe pak je dit aan? Sessie - digitale gebruikersondersteuner. - 12/10/2023 om 11:30
  • Versterkt levenslang leren - registratie van competenties - 12/10/2023 om 11:30
  • Een flexibel diplomatraject - hoe werkt het? En voor wie? - 12/10/2023 om 11:30
  • Een kwalitatieve vrijstellingsprocedure - het afsprakenkader en ontwikkelproces toegelicht - 12/10/2023 om 11:30
  • Vrijstellingsproeven - handleiding, screeningsdocumenten en toetsmatrijzen - 12/10/2023 om 11:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond bekendheid en begeleiding - thema partnerschappen - 12/10/2023 om 11:30
  • Aan de slag met de nieuwe EVC-begeleidingstools - 12/10/2023 om 11:30
  • Een succesvolle toeleiding naar EVC? Welke tools kan ik gebruiken? - 12/10/2023 om 11:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond organisatieondersteuning - thema OLC - infrastructuur - 12/10/2023 om 11:30
  • Ik volg in Edusprong-sessie 1 geen sessie - 12/10/2023 om 11:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond trajecten en competenties - flexibele trajecten - 12/10/2023 om 13:30
  • Een EVC instrument: hoe pak je dit aan? Sessie - fietshersteller - 12/10/2023 om 13:30
  • Versterkt levenslang leren - registratie van competenties - 12/10/2023 om 13:30
  • Een flexibel diplomatraject - hoe werkt het? En voor wie? - 12/10/2023 om 13:30
  • Een kwalitatieve vrijstellingsprocedure - het afsprakenkader en ontwikkelproces toegelicht - 12/10/2023 om 13:30
  • Vrijstellingsproeven - handleiding, screeningsdocumenten en toetsmatrijzen - 12/10/2023 om 13:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond bekendheid en begeleiding - thema drempels wegwerken - 12/10/2023 om 13:30
  • Aan de slag met de nieuwe EVC-begeleidingstools - 12/10/2023 om 13:30
  • Een succesvolle toeleiding naar EVC? Welke tools kan ik gebruiken? - 12/10/2023 om 13:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond organisatieondersteuning - thema OLC - begeleiding - 12/10/2023 om 13:30
  • Ik volg in Edusprong-sessies 2 geen sessie - 12/10/2023 om 13:30
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond trajecten en competenties - evaluatie - 12/10/2023 om 14:45
  • Een EVC instrument - hoe pak je dit aan? Sessie - kelner en hulpkelner - 12/10/2023 om 14:45
  • Versterkt levenslang leren - registratie van competenties - 12/10/2023 om 14:45
  • Een flexibel diplomatraject - hoe werkt het? En voor wie? - 12/10/2023 om 14:45
  • Een kwalitatieve vrijstellingsprocedure - het afsprakenkader en ontwikkelproces toegelicht - 12/10/2023 om 14:45
  • Vrijstellingsproeven - handleiding, screeningsdocumenten en toetsmatrijzen - 12/10/2023 om 14:45
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond bekendheid en begeleiding - thema begeleiding - 12/10/2023 om 14:45
  • Aan de slag met de nieuwe EVC-begeleidingstools - 12/10/2023 om 14:45
  • Een succesvolle toeleiding naar EVC? Welke tools kan ik gebruiken? - 12/10/2023 om 14:45
  • Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond organisatieondersteuning - thema ICT-infrastructuur - 12/10/2023 om 14:45
  • Ik volg in Edusprong-sessies 3 geen sessie - 12/10/2023 om 14:45

  ‘Supporting all language teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners’ - Tweedaagse workshop op 18 en 19 oktober 2023.

  Het onthaalonderwijs heeft de laatste jaren te maken met een instroom van semi-gealfabetiseerde en analfabete anderstalige nieuwkomers. Sommigen van hen hebben een vluchtverhaal en hebben nood aan psychosociale ondersteuning. 

  Merk jij als OKAN-leerkracht dat deze leerlingen het extra moeilijk hebben om het Nederlands onder de knie te krijgen? Ervaar je vanuit je functie als vervolgschoolcoach, talenbeleid- of graadcoördinator in het secundair onderwijs dat gewezen anderstalige nieuwkomers blijvend nood hebben aan ondersteuning op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid? Wil je er vanuit het schoolbeleid toe bijdragen dat leraren van alle vakken hiervoor de nodige aandacht hebben? De tweedaagse workshop ‘Supporting all language teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners’ biedt wetenschappelijk onderbouwde inzichten in tweedetaalverwerving en reikt concrete tips en ideeën aan om mee aan de slag te gaan. Er is ook ruimte voor netwerking tussen de deelnemers.


   Kwaliteitsmonitoring in het Vlaamse onderwijs. Onderzoek naar het samenspel van het OK-kader, de doorlichting en gestandaardiseerde toetsen

   Het debat over dalende onderwijskwaliteit is de laatste jaren niet weg te denken uit ons onderwijslandschap. Wil je graag meer weten over het onderzoek naar het samenspel van het referentiekader onderwijskwaliteit, de doorlichting en gestandaardiseerde toetsen, neem dan deel aan dit seminarie.


    Academies in dialoog: info- en netwerkdag dko

    Recent heeft de minister de beleidsevaluatie Kunstkuur en het onderzoek over leerlingenevaluatie in het dko vrijgegeven. In het beleidsdomein  Cultuur staat een ontwerp van decreet over amateurkunsten in de steigers. In een reeks korte presentaties krijg je de hoofdpunten mee van de onderzoeken en het ontwerpdecreet. Vervolgens kan je deelnemen aan een praktijksessie naar keuze over Kunstkuur of over leerlingenevaluatie. Tot slot volgt een netwerklunch.

    • 1 - Evalueren is een Kunst - 07/11/2023 om 11:45
    • 2 - Kunstkuurcafé - bouw aan een lokaal netwerk - 07/11/2023 om 11:45
    • 3 - Kunstkuur doet iets met je academie - 07/11/2023 om 11:45