Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Inspirerend netwerkmoment NT2-test

Vanaf 1 september 2023 leggen cursisten NT2 die een certificaat richtgraad 1 willen behalen een gestandaardiseerde NT2-test af. Een team van 10 toetsontwikkelaars uit CBE en CVO werkt samen met de Examencommissie en met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) aan vragen voor deze test, in een eerste fase voor lezen en schrijven. 

 • 1.1 Een goede gesloten vraag - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.2 Analyse - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.3 Brede zorg - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.4 Heerlijk helder - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.5 Digitaal toetsproces - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.6 Check dubbelcheck - 20/04/2023 om 13:15
 • 1.7 Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 1 - 20/04/2023 om 13:15
 • 2.1 Een goede gesloten vraag - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.2 Analyse - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.3 Brede zorg - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.4 Heerlijk helder - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.5 Digitaal toetsproces - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.6 Check dubbelcheck - 20/04/2023 om 14:30
 • 2.7 Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 2 - 20/04/2023 om 14:30

Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school

Hoe stap je als school over op een teamgerichte aanpak van ICT-coördinatie? Onder meer MICTIVO-onderzoek toont aan dat de werkdruk van ICT-coördinatoren erg hoog ligt. De coronacrisis maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk goede ICT-coördinatie is.

Met het 2-jarige project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie' wil het Departement Onderwijs en Vorming, met steun van de Europese Commissie, handvatten bieden om de transformatie naar een teamgerichte aanpak van ICT-coördinatie te realiseren. Het project beschrijft onder andere hoe je taken kunt verdelen over een ICT-team en hoe je de diverse taken zinvol kunt toewijzen binnen de veelzijdigheid en sterktes van een team. 

We starten deze halve dag op met een presentatie van de resultaten van het project. Hierna reiken we je richtlijnen en handvatten aan om stappen te zetten richting teamgerichte ICT-coördinatie op jouw school. Ook enkele pilootscholen uit het project krijgen het woord. Je krijgt ook uitgebreid de kans om in gesprek te gaan met het projectteam en de mensen van het Kenniscentrum Digisprong. Ter afronding kan je een bezoek brengen aan enkele thematische infostanden en genieten van een broodjeslunch.

 • Brussel - 18/04/2023 om 09:00
 • Hasselt - 20/04/2023 om 09:00
 • Kortrijk - 25/04/2023 om 09:00
 • Gent - 27/04/2023 om 09:00
 • Leuven - 02/05/2023 om 09:00
 • Antwerpen - 09/05/2023 om 09:00

Open Scholendag 12 mei 2023

Tijdens ‘Open Scholendag’ op 12 mei krijgt al wie overweegt om leraar te worden de kans om een dag te proeven van het lerarenberoep


  Ronde van Vlaanderen basisonderwijs 2023

  In mei en juni houden we onze traditionele Ronde van Vlaanderen. Minister Ben Weyts geeft een toelichting. Daarnaast vertellen wij je meer over nieuwe regelgeving en innovatie in onze dienstverlening. Ten slotte voorzien we ook thematafels. Tot dan!

  • Antwerpen - 02/05/2023 om 09:00
  • Brugge - 16/05/2023 om 09:00
  • Gent - 23/05/2023 om 09:00
  • Tienen - 30/05/2023 om 09:00
  • Brussel - 06/06/2023 om 09:00
  • Genk - 13/06/2023 om 09:00

  Ronde van Vlaanderen secundair onderwijs 2023

  In mei en juni houden we onze traditionele Ronde van Vlaanderen. Minister Ben Weyts geeft een toelichting. Daarnaast vertellen wij je meer over nieuwe regelgeving en innovatie in onze dienstverlening. Ten slotte voorzien we ook thematafels. Tot dan!

  • Antwerpen - 02/05/2023 om 13:00
  • Brugge - 16/05/2023 om 13:00
  • Gent - 23/05/2023 om 13:00
  • Tienen - 30/05/2023 om 13:00
  • Brussel - 06/06/2023 om 13:00
  • Genk - 13/06/2023 om 13:00

  25 jaar KlasCement

  KlasCement wordt 25 jaar, daarom geven we een spetterend feest! Kom mee netwerken, workshops volgen en feesten op 8 mei. Schrijf je in en volg 3 workshops gegeven door onze leden en organisaties.

  • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 3 - 08/05/2023 om 14:10
  • Relationele en seksuele vorming – Sensoa - bao - 08/05/2023 om 11:00
  • eTwinning in het secundair onderwijs - eTwinning - so - 08/05/2023 om 11:00
  • Interactieve instructie met LessonUp – Elke - alle - 08/05/2023 om 11:00
  • Escaperooms maken met Genially – Els - alle - 08/05/2023 om 11:00
  • ICT-tips voor je wiskundeles – Erika - bao – so - 08/05/2023 om 11:00
  • Muzische vorming - Fijnbesnaard - bao - 08/05/2023 om 11:00
  • Zet je school in beweging – MOEV - bao - 08/05/2023 om 11:00
  • Gebruik van muzieknotatie-software, Finale 27.3 voor beginners – Stephane - dko - 08/05/2023 om 11:00
  • Aan het werk met 'eetissues' in de klas - Eetexpert - so - 08/05/2023 om 11:00
  • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 1 - 08/05/2023 om 11:00
  • Relationele en seksuele vorming – Sensoa - so - 08/05/2023 om 13:00
  • eTwinning in het basisonderwijs - bao - 08/05/2023 om 13:00
  • AI in de klas, van A tot Zwerfvuil – Robbe - so - 08/05/2023 om 13:00
  • Interactieve afbeeldingen en video’s – Els - alle - 08/05/2023 om 13:00
  • Digitale tools voor muzische vorming in bao – Mick - bao - 08/05/2023 om 13:00
  • Camerastandpunten met iPad – Niels - alle - 08/05/2023 om 13:00
  • SDG@school – MOS - alle - 08/05/2023 om 13:00
  • Breng erfgoed in je klas - Faro - so - 08/05/2023 om 13:00
  • Zelfmoordpreventie op school - VLESP en CGG-SP - so - 08/05/2023 om 13:00
  • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 2 - 08/05/2023 om 13:00
  • The paperless classroom – Kurt - alle - 08/05/2023 om 14:10
  • Tips en tricks met de iPad - native apps – Pascal - ko - 08/05/2023 om 14:10
  • AI in de klas, AI in Moderne en Klassieke talen – Robbe - so - 08/05/2023 om 14:10
  • Tips en tricks Bookwidgets en Kahoot! – Ophélie - so - 08/05/2023 om 14:10
  • Aan de slag met Canva – Rebecca - alle - 08/05/2023 om 14:10
  • Affiches maken met iPad – Niels - alle - 08/05/2023 om 14:10
  • Aan de slag met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – WAI-NOT + iedereenteltmee.be - bubao en buso - 08/05/2023 om 14:10
  • Introductie tot het Archief voor onderwijs - Het Archief voor Onderwijs - alle - 08/05/2023 om 14:10
  • Breng erfgoed in je klas - Faro - bao - 08/05/2023 om 14:10
  • Aan de slag met alcohol, drugs, gamen en gokken - VAD - so - 08/05/2023 om 14:10

  Opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs (basisopleiding)

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert nieuwe opleidingen voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. Deze opleidingen richten zich tot onderwijspersoneelsleden die de opdracht van vertrouwenspersoon op korte termijn zullen opnemen, of reeds vertrouwenspersoon zijn maar nog geen basisopleiding tot vertrouwenspersoon volgden.

  Meer informatie en de wettelijke bepalingen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en de bijhorende opleiding kan je hier vinden.


  Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding. Er kan slechts één persoon per instellingsnummer inschrijven. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

  • Groep 1 op dinsdag 18/4/2023 (lokaal 1A04), maandag 24/4/2023 (lokaal 1A04), dinsdag 2/5/2023 (lokaal 1A04), dinsdag 23/5/2023 (lokaal 1A04), donderdag 1/6/2023 (lokaal 1A04), - 18/04/2023 om 09:00
  • Groep 2 op donderdag 20/4/2023 (lokaal 1A04), vrijdag 28/4/2023 (lokaal 1A04), donderdag 4/5/2023 (lokaal 1A04), donderdag 25/5/2023 (lokaal 1A04), vrijdag 2/6/2023 (lokaal 1A04) - 20/04/2023 om 09:00

  Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisie krijgt u de kans om ervaringen uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen onder de begeleiding van een facilitator.

  Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar een supervisie volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

  • Groep 1 op donderdag 27/04/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 27/04/2023 om 09:00
  • Groep 2 op maandag 8/05/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 08/05/2023 om 09:00
  • Groep 3 op dinsdag 6/06/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 06/06/2023 om 09:00

  Onderwijsonderzoek: terugkijken en vooruitzien

  Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een traditie opgebouwd in het zelf uitvoeren of uitbesteden van beleidsgericht onderwijsonderzoek. 

  Dit gebeurt via verschillende kanalen zoals het OBPWO-programma, internationaal vergelijkend onderzoek,  monitors en data-analyses, Vlaamse en internationale onderwijsindicatoren, tal van ad hoc onderzoeks- en consultancy-opdrachten, beleidsevaluaties en kortlopende enquêtes. 

  Hierover informeren we je graag op ons eerste informatie- en netwerkseminarie. 

  Tijdens dit seminarie krijg je een overzicht van recent onderzoek uitbesteed door het Departement Onderwijs en Vorming. We gaan in op de kennisvragen, timing en mogelijke valorisatie van de onderzoeken. We geven geen overzicht van de onderzoeksresultaten. Daarnaast krijg je de kans om mee na te denken over een onderzoeksagenda voor de komende jaren.

  • Gesprekstafel 1 - Onderwijssysteem (macroniveau) - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 2 - Loopbaan van leerlingen en zorgnoden - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 3 - De leraar (lerarenopleiding, professionalisering, werkcondities) - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 4 - Schoolbeleid - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 5 - Klas en (vak)didactiek - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 6 - Taal - 25/04/2023 om 13:30
  • Gesprekstafel 7 - Onderbelichte doelgroepen - 25/04/2023 om 13:30
  • Ik wens niet deel te nemen aan een gesprekstafel - 25/04/2023 om 13:30

  Netwerkevent Examencommissie

  De Examencommissie secundair onderwijs biedt een kans aan jongeren en volwassenen om een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen buiten de schoolcontext. Daarvoor organiseren we op permanente basis een examenaanbod voor verschillende studierichtingen. We nemen jaarlijks 40.000 examens af voor bijna 10.000 ingeschreven kandidaten. In het tienjarig bestaan van de Examencommissie is er heel wat veranderd in onze organisatie en ons aanbod. 

  Verwijs jij kandidaten door naar de Examencommissie en wil je in één voormiddag weer helemaal op de hoogte zijn van onze werking? Schrijf je nu in voor ons netwerkevenement met drie inspirerende presentaties en een netwerklunch als afsluiter.