Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Bestelformulier brochure 'Wat na het Secundair Onderwijs?'


  Codefestival - 10 jaar EU Code Week

  In 2022 viert EU Code Week zijn tienjarig bestaan. Daarom organiseren we op maandag 10 oktober het Codefestival in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel. De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische en digitale activiteiten. De Code Week wil digitale vaardigheden ontwikkelen en gemotiveerde mensen bij elkaar brengen om te leren.

  • Codescool: Starten met coderen in je klas - Lokaal 0G03 - 10/10/2022 om 13:00
  • Digitale Wolven: Robotica voor kleuter en lager onderwijs - Lokaal 1C06 - 10/10/2022 om 13:00
  • FTRPRF: Scratch beginners - Lokaal 1C23 - 10/10/2022 om 13:00
  • Digitale Wolven: Programmeren met mbot - Lokaal 1C08 - 10/10/2022 om 13:00
  • Online leerplatform Dodona: Leren progammeren - Lokaal 1B04 - 10/10/2022 om 13:00
  • Brightlab: Water in de stad - Lokaal 1C15/1B15 - 10/10/2022 om 13:00
  • Dwengo: Computationeel denken concreet in de klas - Lokaal 1B14 - 10/10/2022 om 13:00
  • Neen, ik kies voor workshop 3 - 10/10/2022 om 13:00
  • Codescool: Starten met coderen in je kleuterklas - Lokaal 0G03 - 10/10/2022 om 14:10
  • Digitale Wolven: Robotica voor kleuter en lager onderwijs - Lokaal 1C06 - 10/10/2022 om 14:10
  • FTRPRF: Scratch gevorderden - Lokaal 1C23 - 10/10/2022 om 14:10
  • Digitale Wolven: Programmeren met mbot - Lokaal 1C08 - 10/10/2022 om 14:10
  • Dwengo: Evaluatie van code: do's en don'ts - Lokaal 1B04 - 10/10/2022 om 14:10
  • Dwengo: Hoe werkt taaltechnologie? - Lokaal 1B14 - 10/10/2022 om 14:10
  • Brightlab: Water in de stad - Lokaal 1C15/1B15 - 10/10/2022 om 14:10
  • Neen, ik kies voor workshop 3 - 10/10/2022 om 14:10
  • Brightlab: Computationeel denken - Lokaal 1C25 - 10/10/2022 om 13:00
  • Fyxxi: Lego STEAM Duplo - Lokaal 1C09 - 10/10/2022 om 13:00
  • Fyxxi: STEAM-tools - Lokaal 1C12 - 10/10/2022 om 13:00
  • FTRPRF: Minecraft beginners - Lokaal 1C20 - 10/10/2022 om 13:00
  • Robbe Wulgaert: Python in de klas - Lokaal 1C10 - 10/10/2022 om 13:00
  • Ik heb mij reeds ingeschreven voor workshop 1 en 2 - 10/10/2022 om 13:00

  InnoVET-ontmoetingsdag 21 september 2022

  Sinds 2019 hebben heel wat scholen in het kader van InnoVET (Innovatie in Vocational Education and Training) innovatief lesmateriaal ontwikkeld in functie van de verdere professionalisering van leerkrachten in arbeidsmarktgericht onderwijs. Dat lesmateriaal willen ze graag met andere scholen delen. De thema’s die gedurende die drie schooljaren aan bod komen, zijn zeer uiteenlopend, denk bijvoorbeeld aan Virtual Reality, auto's, Internet of Things en zorg.

  Op 21 september krijgen àlle leerkrachten de kans InnoVET te leren kennen op een heuse InnoVET-ontmoetingsdag. Tijdens dit event geniet je van twee keynotes, volg je workshops (bv. leren werken met nieuw lesmateriaal, werken rond computationeel denken en geïntegreerde STEM) en bezoek je de beurs waarop de projecten, het materiaal, scholen en projectpartners voorgesteld worden. Ook het Lerend Netwerk InnoVET wordt er voorgesteld met mogelijkheid tot inschrijven.

  • 1. Bereiding van appel-druivenwijn - testen van de most - overzicht van het lesmateriaal - 21/09/2022 om 11:00
  • 2. SAVR - Virtual reality serious game rond veiligheid op de werkplek - 21/09/2022 om 11:00
  • 3. Ontdek EV'nAR (Elektrische Voertuigen in Augmented Reality)! - 21/09/2022 om 11:00
  • 4. Digitale leerpaden voor beroepsgerichte vorming - 21/09/2022 om 11:00
  • 5. VRiool: over de aanleg van een huisrioleringsstelsel in VR - 21/09/2022 om 11:00
  • 6. Computationeel denken - 21/09/2022 om 11:00
  • 7. Vr_App_Kolomboor - 21/09/2022 om 11:00
  • 8. iSTEM voor technische richtingen - 21/09/2022 om 11:00
  • Ik neem niet deel aan een workshop van de eerste ronde - 21/09/2022 om 11:00
  • 9. Bereiding van appel-druivenwijn - testen van de most - overzicht van het lesmateriaal - 21/09/2022 om 14:00
  • 10. SAVR - Virtual reality serious game rond veiligheid op de werkplek - 21/09/2022 om 14:00
  • 11. Ontdek EV'nAR (Elektrische Voertuigen in Augmented Reality)! - 21/09/2022 om 14:00
  • 12. Digitale leerpaden voor beroepsgerichte vorming - 21/09/2022 om 14:00
  • 13. VRiool: over de aanleg van een huisrioleringsstelsel in VR - 21/09/2022 om 14:00
  • 14. Handleiding Innovatieve projecten - 21/09/2022 om 14:00
  • 15. Vr_App_Kolomboor - 21/09/2022 om 14:00
  • 16. iSTEM voor technische richtingen - 21/09/2022 om 14:00
  • Ik neem niet deel aan een workshop van de tweede ronde - 21/09/2022 om 14:00

  Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

  De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij je naar de Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

  De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om deze kennis en vaardigheden te verwerven. 

  Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een opleiding van in totaal vijf dagen die is ingedeeld in 4 modules:
  - een module  over het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon;
  - een module  over de psychosociale risico’s op het werk;
  - een module  over de psychosociale interventie: gesprekstechnieken;
  - een module  over de psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties.

  Je kan je enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk om na de inschrijving van data te wisselen. Bij ziekte dien je een doktersattest op te sturen.  • Groep 1 op dinsdag 4/10/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 11/10/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 25/10/2022 (lokaal 1A04), maandag 14/11/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 29/11/2022 (lokaal 1A04) - 04/10/2022 om 09:30
  • Groep 2 op donderdag 6/10/2022 (lokaal 1A04), donderdag 13/10/2022 (lokaal 1A04), donderdag 27/10/2022 (lokaal 1C06), donderdag 17/11/2022 (lokaal 1A04), donderdag 1/12/2022 (lokaal 1A04) - 06/10/2022 om 09:30

  Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023  supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

  Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s:

  Zelfzorg
  Versterken van veerkracht 

  Doelgroep van de supervisies
  Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

  Organisatie
  De supervisies vinden plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

  Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven.

  • Groep 1 - 22/11/2022 om 09:30
  • Groep 2 - 06/12/2022 om 09:30

  Infosessie wetenschappelijk onderzoek evaluatie hervorming dko

  Op 1 oktober 2022 start een onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) in het kader van de beleidsvaluatie van het decreet deeltijds kunstonderwijs, uitgevoerd door Universiteit Gent & KU Leuven – HIVA. De promotoren die “Kiezen voor kunst: spreiding, organisatie, structuur, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen” zullen vormgeven en uitvoeren, geven bij de start graag een toelichting aan de academies en stakeholders van het dko. Bedoeling is hen van bij het begin zicht te geven over het doel, opzet, aanpak, enz. van het onderzoek. Zij zullen immers in de loop van het onderzoek bevraagd worden en dan is een goed geïnformeerde start aangewezen. 


   Werken aan onderwijsvernieuwing: Lessen uit de Proefprojecten Differentiatie

   Het vernieuwen van onderwijspraktijken is een ingewikkelde zaak. Er zijn heel wat beïnvloedende factoren: het vertalen van vernieuwingsdoelen in gepaste en haalbare praktijken, het ondersteunen en toerusten van de betrokken leerkrachten om de nodige expertise te ontwikkelen, de manier waarop de school als organisatie de vernieuwing vergemakkelijkt of net bemoeilijkt, de eventuele meningsverschillen over of en waarom ‘anders’ ook ‘beter ‘ is … Daarenboven zijn scholen en schoolteams ook nog eens erg verschillend.

   Inzicht in de eigen schoolsituatie én in het proces van onderwijsvernieuwing zijn daarom een betere basis voor succesvolle implementatie dan eenvoudige ‘tips & tricks’. In dit webinar willen de onderzoekers dit dan ook verduidelijken.