Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


20 jaar peilingen: een terug- en vooruitblik

Met de invoering van de Vlaamse toetsen, komt er een einde aan 20 jaar peilingsonderzoek. Wat hebben we hier uit geleerd? Wat is de rode draad in 20 jaar peilingsresultaten? Hoe is het gebruik van de resultaten van peilingen en paralleltoetsen geĆ«volueerd over die 20 jaar en welke lessen kunnen we hieruit trekken naar de toekomst toe? 

Met het event 20 jaar peilingen, blikken we terug, maar ook vooruit en willen we de periode 20 jaar peilingen feestelijk afsluiten met de onderzoekers en al diegenen die hun steentje bijgedragen hebben om het peilingsonderzoek tot een succes te maken.

De studiedag richt zich op beleidsmedewerkers, pedagogische begeleidingsdiensten,  onderwijsvakbonden, onderwijsinspectie, scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, uitgeverijen en al wie interesse heeft in het thema van onderwijskwaliteit.