Inschrijven

Aan de slag met gratis voorleessoftware en ADIBoeken op school

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Startpagina

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in lager of secundair onderwijs gratis. Het Departement Onderwijs organiseert hierover een infosessie specifiek gericht op medewerkers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Ondersteuningsnetwerken.

Tijdens deze infosessie zullen medewerkers uit de CLB en de ondersteuningsnetwerken leren wat voorleessoftware en ADIBoeken precies zijn en hoe ze schoolbreed of voor individuele leerlingen ingezet kunnen worden. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Bekijk alvast de praktische info op www.leesvoor.vlaanderen


Doelgroep

De beoogde doelgroep bestaat uit:

- CLB-medewerkers

- Ondersteuners actief in het ondersteuningsmodel

Praktische informatie

Datum en uur

De infosessie vindt plaats op woensdag 30 januari 2019. Deze zal doorgaan in Brussel, Consciencegebouw Auditorium Hadewijch, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

De infosessie start om 10.00 uur. Het einde is voorzien omstreeks 15.30 uur.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Consciencegebouw is best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook parkeergelegenheid in het gebouw. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Consciencegebouw vind je hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/hendrik-consciencegebouw  

Het adres is Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De inschrijvingen worden afgesloten 3 dagen voor de studiedag. Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.30 10.00 Onthaal, koffie en registratie
10.00 10.45 Welkom en overzicht van het programma voorleessoftware
Door Departement Onderwijs en Vorming
10.45 12.00 De kracht van voorleessoftware en spelregels gratis voorleessoftware en ADIBib
Integreer Eureka LeesVoor! en ADIBib in je werking. Aan de slag met praktische stappenplannen.
Door Eureka vzw
12.00 13.00 Lunch
13.00 13.30 Getuigenissen uit het onderwijsveld
13.30 14.00 Voorstelling Luisterpuntbib – aanbod voor leerlingen met lees- en schrijfproblemen
14.00 14.30 Vragenronde
14.30 14.45 Afsluitende reflectie en voorstelling van de publicatie en praktische gids “Aan de slag met voorleessoftware op school”

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ilse De Vulder
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Jan De Craemer

e-mail: jan.decraemer@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedagen en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Jan De Craemer