Inschrijven

Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen

Op maandag 20 mei 2019 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. Deze infosessie is gericht op de zorgcoördinatoren die voor hun scholengemeenschap aangesteld zijn als aanspreekpunt kleuterparticipatie.

 

In het kader van het actieplan kleuterparticipatie ontwikkelde de kleutercoördinator verschillende instrumenten ter ondersteuning van schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen die willen werken aan het verhogen van de kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie maakt u kennis met deze instrumenten. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsvolle gegevens, het stimuleren van lokale samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen.

 

In uitvoering van het actieplan kleuterparticipatie onderzoekt ook de onderwijsinspectie dit schooljaar bij haar individuele schooldoorlichtingen de kleuterparticipatie.  Tijdens de infosessie zal ze toelichten op welke manier ze dit onderzoek  aanpakken.

 

Afrondend komen ook enkele scholen aan het woord over hoe zij inzetten op kleuterparticipatie.

 

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via het online inschrijvingsformulier. Deelname is gratis.

Praktische info

Datum en uur

Maandag 20 mei 2019 van 9u tot 12u15.

Locatie

Auditorium Hadewych, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw

Inschrijven

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via het online inschrijvingsformulier. De deelname is gratis.


Programma

                                                                                                                                  

9.00 – 9.30 uur      Ontvangst met koffie

 

9.30 – 9.45 uur      Patrick Poelmans
Verwelkoming door de administrateur-generaal van AGODI
                                           

9.45 – 10.40 uur    Kleutercoördinator Sara De Meerleer

Hoe zet je in op kleuterparticipatie. Welke instrumenten kan je hiervoor gebruiken? Op welke manier ondersteunt AGODI de scholen?

10.40 – 11.00 uur  pauze

 

11.00 – 11.30 uur  Onderwijsinspecteur Mathias Chlarie
Hoe onderzoekt de Onderwijsinspectie kleuterparticipatie tijdens haar individuele schooldoorlichtingen in 2018-2019?

 

11.30 – 12.15 uur   Uit de praktijk
Enkele scholen aan het woord over hoe ze inzetten op kleuterparticipatie.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be     

Contact

 Sara De Meerleer

 

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

T 02 553 92 14

kleuterparticipatie@vlaanderen.be

www.kleuterparticipatie.be