Inlichtingen over de inrichtende macht

naam VZW Onderwijsinrichtingen vande Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant
adres Paul Jansonstraat 57
1020 LAKEN
telefoon 02-478.82.24
e-mail j.eliat@vorselaaroi.be
website
bestuur
directeur Anne Poffyn
instellingsnummer 963314
verslagen