Secundair onderwijs

Voltijds gewoon secundair onderwijs

Je kan op 3 manieren naar een school zoeken:

Duaal leren

Duaal leren kan in scholen met voltijds technisch en beroepssecundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra-campussen en buso-scholen opleidingsvorm 3 en 4.

Deeltijds leren en deeltijds werken (uitdovend)

Buitengewoon secundair onderwijs

Vind een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Je kan zoeken op type, op opleidingsvorm en op regio (gemeente, provincie, postcode).