School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Stedelijk Lyceum Linkeroever
adres Gloriantlaan 60
2050 Antwerpen
telefoon 03 292 90 50
fax 03 292 90 60
e-mail suzzy.vanlaer@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlinkeroever
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Suzzy Van Laer
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 29306
herstructureringen overheveling van 29901 op 01/09/2008
overheveling van 28721 op 01/09/2015
overheveling van 111732 op 01/09/2012
overheveling van 126854 op 01/09/2015

Vestigingen secundair onderwijs

1. Gloriantlaan 60, 2050 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
studiegebied Sport
Sportwetenschappen 3-4 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Maatschappelijke veiligheid
Veiligheidsberoepen - 7
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Handel
Boekhouden-informatica - 5-6
Handel 3-4 -
studiegebied Sport
Fitnessbegeleider duaal (duaal leren) - 7
Lichamelijke opvoeding en sport 3-4 5-6
studiegebied Maatschappelijke veiligheid
Integrale veiligheid - Se-n-Se
2. Edegemsesteenweg 100, 2610 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
Moderne talen en wetenschappen
Topsport
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Moderne talen-topsport - 5-6
Wetenschappen-topsport 3-4 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Topsport-sportbegeleider - 7
Topsport-sportinitiatie 3-4 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Topsport 3-4 5-6