School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens
adres Lange Beeldekensstraat 264
2060 Antwerpen
telefoon 03 289 10 40
fax 03 289 10 49
e-mail nadia.michielsen@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlangebeeldekens
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Nadia Michielsen
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 29331
herstructureringen overheveling van 28721 op 01/09/2012

Vestigingen secundair onderwijs

1. Lange Beeldekensstraat 264, 2060 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Eco.-org. -Kunst-creatie -Maatsch.-welz.
Moderne talen en wetenschappen
Opstroomoptie
Stem-technieken
Vestigingsplaatsen
  • 2. Lange Beeldekensstraat 258, 2060 Antwerpen