School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Stedelijk Lyceum Linkeroever
adres
Gloriantlaan 60
2050 Antwerpen
telefoon
03 292 90 50
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Suzzy Van Laer
instellingsnummer
29306
verslagen
herstructureringen
  • overheveling van 28721 op 01/09/2015
  • overheveling van 111732 op 01/09/2012
  • overheveling van 126854 op 01/09/2015

Vestigingen secundair onderwijs

1. Gloriantlaan 60, 2050 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Sport
2B Maatschappij en welzijn
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
Sportwetenschappen 3 -
studiegebied Sport
Sportwetenschappen 4 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Maatschappelijke veiligheid
Veiligheidsberoepen - 7
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijf en organisatie 3 -
Sport 3 -
studiegebied Handel
Boekhouden-informatica - 5-6
Handel 4 -
studiegebied Maatschappelijke veiligheid
Defensie en veiligheid - 5
Integrale veiligheid - Se-n-Se
studiegebied Sport
Fitnessbegeleider duaal (duaal leren) - 7
Lichamelijke opvoeding en sport 4 5-6
2. Edegemsesteenweg 100, 2610 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Sport
2A Topsport
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Moderne talen-topsport - 5-6
Wetenschappen-topsport 4 5-6
Andere studierichtingen
Topsport-Economie 3 -
Topsport-Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Topsport (finaliteit arbeidsmarkt) 3 -
studiegebied Sport
Topsport-sportbegeleider - 7
Topsport-sportinitiatie 4 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Topsport 4 5-6
Andere studierichtingen
Topsport (dubbele finaliteit) 3 -