(…)prestatiestelsel van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraar

 • referentie
  GO/70/90/16
 • publicatiedatum
  31/07/1990
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars
 • (…)
 • Prestatiestelsel godsdienst

(…)

 • 4. Prestatiestelsel

Het prestatiestelsel van de leermeesters godsdienst en van de godsdienstleraars wordt niet gewijzigd, behalve wat de godsdienstleraars betreft die fungeren in het (gewoon) secundair onderwijs met volledig leerplan, waarvoor vanaf 1 september 1990 de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 van toepassing zijn. Dit betekent dat voor laatst vermelde personeelsleden het prestatiestelsel geldt dat in de voornoemde artikelen is bepaald voor de algemene vakken.

Voor de godsdienstleraars van de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs geldt dezelfde prestatieregeling als in het gewoon secundair onderwijs.

(…)