Personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan de statuten van 22 maart 1969 en van 25 oktober 1971. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Ingevolge het KB van 8-6-1983 (wijziging aan KB 25-11-1976 : personeelsleden onderworpen aan het statuut van 22-3-1969) en het KB van 12-7-1983 (wijziging aan KB 25-11-1976 : personeelsleden onderworpen aan het statuut van 25-10-1971) wordt de duur waarvoor de afwezigheid kan worden bekomen en de leeftijd van het kind waarop de afwezigheid alleszins een einde neemt, verhoogd met twee jaar (zie omzendbrief van 17-10-1983, kenmerk NO/201/CR/SH/AS/ID).

De afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen worden geregeld :

  • - voor de personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen die aan het statuut van 22 maart 1969 onderworpen zijn : bij koninklijk besluit van 25 november 1976, aangevuld bij koninklijk besluit van 15 december 1978 (B.S. 3.2.1977 en B.S. 17.2.1979);
  • - voor de personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen die aan het statuut van 25 oktober 1971 onderworpen zijn : bij koninklijk besluit van 25 november 1976, aangevuld bij koninklijk besluit van 15 december 1978 (B.S. 21.1.1977 en B.S. 16.2.1979).

...

Ingevolge de bepalingen van titel V (Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep) van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, werd artikel 2, eerste lid, van de KB-en van 25 november 1976 betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen gewijzigd.

... Vervolg zie NO/202/CR/SH/AS/MPV (5-1-1982).