Verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

  • referentie
    GO/70/91/4
  • publicatiedatum
    (16/04/1991)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 16 januari 1991, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 1991, werden enige wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 13 september 1983 betreffende het verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs.

Dit koninklijk besluit had uitwerking met ingang van 1 september 1983.

Door de wijzigingen, aangebracht bij het voornoemde besluit van de Vlaamse Executieve van 16 januari 1991 kan een terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht verleend worden met ingang van 1 september 1978 of kan een verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs toegekend worden vanaf 1 maart 1983.

Hierdoor wordt het derhalve mogelijk een aantal dossiers uit het verleden te regulariseren. Het betreft voornamelijk personeelsleden die, welke ook de wijze is waarop zij vervangen werden (door een tijdelijke, B.T.K.-er, stagiair herstelwet, T.W.W., ...), van hun opdracht in het onderwijs vrijgesteld werden voor het vervullen van een aantal opdrachten in het belang van het onderwijs.