Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Limburg afdeling Bree
adres Grauwe Torenwal 11
3960 BREE
telefoon 089-46.97.30
e-mail bree@vclblimburg.be
website http://www.vclblimburg.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrij CLB Limburg vzw
directeur Ingeborg VERGHOTE
instellingsnummer 114892
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (CLB)
Scholen verbonden aan dit CLB
Vrije Basisschool - Pieter Brueghel Dorpsstraat 19 3990 GROTE-BROGEL
Vrije Basisschool De Geluksvlinder Bergerheidestraat 4 3950 BOCHOLT
Vrije Basisschool - De Vuurvogel Grauwe Torenwal 16 3960 BREE
Vrije Basisschool - De Wissel Opitterkiezel 240_A 3960 OPITTER
Vrije Basisschool - Royke Breekiezel 27 3670 OUDSBERGEN
Vrije Basisschool - Spelenderwijs Loostraat 13 3670 OUDSBERGEN
Sint-Augustinusinstituut BSO/TSO Sint-Jacobstraat 12 3960 BREE
TISM Baron de Taxislaan 4 3960 BREE
Biotechnicum Kaulillerweg 3 3950 BOCHOLT
Vrije Basisschool - Klim-Op Kloosterstraat 9 3670 OUDSBERGEN
Vrije Lagere School - De Vlie-ger Kaulillerdorp 51 3950 KAULILLE
Vrije Basisschool - Kadee Tongerlo Bosstraat 23 3960 BREE
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Eymardschool Oude Diestersebaan 5 3920 LOMMEL
TISM eerste graad Baron de Taxislaan 4 3960 BREE
Vrije Lagere School - Klim-Op Kloosterstraat 9 3670 OUDSBERGEN
Vrije Basisschool - De Boomhut Hamonterweg 136 3950 BOCHOLT
Vrije Kleuterschool 't Vliegerke Kaulillerdorp 43 3950 KAULILLE
Vrije Basisschool - De Driehoek Matthijsplein 2 3950 BOCHOLT
Vrije Basisschool - Ticheleer Tichelovenstraat 2 3990 WIJCHMAAL
Vrije Basisschool - Wonderwijs Kerkstraat 16 3670 OUDSBERGEN
Vrije Basisschool Schoolstraat 2 3670 OUDSBERGEN
Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - De Boemerang Gerdingerpoort 20 3960 BREE
Agnetencollege Collegelaan 24 3990 PEER
Vrije Basisschool Zavelstraat 2 3990 PEER
Sint-Augustinusinstituut ASO Sint-Jacobstraat 12 3960 BREE
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Speciale Basisschool Pallieter Haspershovenstraat 28 3900 PELT
Vrije Basisschool De Kei Jef van Hoofstraat 3 3960 BREE
Vrije Basisschool - De Dommelbrug Grotstraat 5 3990 PEER
Vrije Basisschool - Don Bosco Gerdingen Schoolstraat 58 3960 BREE
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - St.-Elisabethschool voor BuBaO Steenovenstraat 20_A 3990 PEER
Middenschool Heilig Hartinstituut Sint-Jacobstraat 10 3960 BREE
Vrije Basisschool De mAgneet Albertus Morrenstraat 6 3990 PEER