School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Stedelijk Handelsinstituut
einddatum 31/08/2014
instellingsnummer 111732
herstructureringen overheveling van 28721 op 01/09/2012
Fusie van 31005 op 01/09/1999
Fusie van 31013 op 01/09/1999
overheveling naar 29306 op 01/09/2012
Opslorping naar 28721 op 01/09/2014
overheveling naar 110031 op 01/09/2012
overheveling naar 28721 op 01/09/2008