Onderwijsaanbod in Vlaanderen

Op deze website vind je alleen erkende onderwijsinstellingen. Alleen die instellingen kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende studiebewijzen uitreiken (diploma's, getuigschriften, certificaten, attesten …). Het ministerie is niet bevoegd voor privéscholen of -opleidingen.

Gebruik onze data
REST API

Ontdek de webservices op het API Portaal Onderwijs & Vorming. Vraag je API key aan en raadpleeg de meest recente gegevens over instellingen en onderwijsaanbod.

CSV bestanden

Download veelgevraagde adressenlijsten. Je kan ook een adressenbestand op maat downloaden via het menu ‘Vind een school’.

Van de meeste scholen vind je ook een doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie. Die verslagen kunnen je helpen om een school te kiezen.
De hogescholen of universiteiten worden niet doorgelicht door de onderwijsinspectie.

Extra informatie