Onderwijsaanbod in Vlaanderen

Op deze website vind je alleen erkende onderwijsinstellingen. Alleen die instellingen kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende studiebewijzen uitreiken (diploma's, getuigschriften, certificaten, attesten …). Het ministerie is niet bevoegd voor privéscholen of -opleidingen.

Adressenlijsten downloaden

Download veelgevraagde adressenlijsten. Je kan ook zelf een adressenbestand op maat downloaden via het menu ‘Vind een school’.

Van de meeste scholen vind je ook een doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie. Die verslagen kunnen je helpen om een school te kiezen.
De hogescholen of universiteiten worden niet doorgelicht door de onderwijsinspectie.

Extra informatie